ЕИБ инвестира 10 млн. евро в космическата компания EnduroSat

  • 26 август 2021 21:31

  • 2823
  • 11
ЕИБ инвестира 10 млн. евро в космическата компания EnduroSat
© Facebook/EnduroSat

Днес Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и EnduroSat, бързо развиваща се българска компания, която осигурява решения за глобалния космически пазар, обявиха споразумение за рисково дългово финансиране до 10 млн. евро. Финансирането се предлага по линия на новия инструмент за рисково дългово финансиране, подкрепен от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), създаден от ЕИБ, за да подпомага европейски дружества по време на пандемията от КОВИД-19.

Инвестицията на ЕИБ ще подкрепи растежа на EnduroSat и създаването на работни места за по-нататъшно развитие на иновативни, високоефективни и ценово достъпни наносателити и услуги на компанията, предназначени за бизнес, изследвания и научни екипи от цял свят. Тя ще подпомогне и разрастването на революционната Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса (Shared Satellite Service) на EnduroSat.

Тази нова концепция демократизира достъпа до космически данни. Тя позволява на клиентите да наемат сателитите на компанията, за да изстрелват сензори и инструменти, вместо да разработват свои собствени сателити.

Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса рационализира космическите операции като покрива всички аспекти от процеса - от включване и изстрелване в орбита на полезни товари (товар на клиента) до контрол и управление на данни чрез опростен потребителски облачно базиран интерфейс. Целта е да даде тласък на космическите иновации чрез осигуряване на лесен достъп до космоса за далновидни предприемачи, учени и технолози. Този нов достъп до космически данни ще окаже и положително въздействие върху околната среда тъй като ще са необходими по-малко неголеми спътници, което ще намали космическите отломки.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна ПавловаЛиляна Павлова Лиляна Павлова Николова е министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Родена заяви:

"Подписването на първия договор за рисково дългово кредитиране в България по линия на Европейския гаранционен фонд с EnduroSat - българска scaleup компания, е много добра новина за българската икономика и за конкурентоспособността на Европа като цяло. Така се насърчава новия космически промишлен сегмент, който цели да демократизира и подобри достъпа за всички до космоса и свързаните аерокосмически технологии и приложения по начин, съобразен с околната среда. Това ще благоприятства заетостта и иновациите в един бързо променящ се сектор на върхови постижения, който ще определя нашето бъдеще."

Изпълнителният директор и основател на EnduroSat, Райчо Райчев, заяви:

"С вълнение обявяваме нашето партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Инвестициите/финансирането ще рационализират нашата мисия да дадем възможност на академичните среди, компаниите и научните екипи от цял свят да изпитват и валидират своите технологии в космоса. EnduroSat вложи много труд за разработване на софтуерно дефинирани наносателити, които предлагат опростени операции в орбита и обработка на данни. Нашата Споделена услуга за изстрелване и операции в Космоса опростява из основи процеса на пренос на вашите полезни товари в космоса за значително по-кратко време."

Финансиране на новия космос

Глобалната космическа икономика бележи почти два пъти по-голям ръст от останалата икономика (преди кризата, породена от КОВИД) и претърпява значителни промени. На този пазар, на който дълго време преобладаваха държавни предприятия, сега навлизат много нови частни компании. Според данни на Европейската космическа агенция (ЕКА), всяко евро, инвестирано в аерокосмическия сектор, осигурява средна възвращаемост от 6 евро за икономиката, което прави този сектор особено важен за растежа, конкурентоспособността и високотехнологичната заетост. Космическата технология в орбита и приложенията на Земята са от практическо значение за много браншове, включително морското дело, авиацията, земеделието, управлението на природните богатства, застраховането, търговията на финансовите пазари и логистиката.

Европейският съюз има водещи програми като "Коперник" и "Галилео", които осигуряват на Европа възможности за независима дейност в космоса и също така е готов за промените в сектора за частни космически полети, наречен "Нов космос", с различни механизми за финансиране. Групата на ЕИБ осигурява директно рисково дългово финансиране за бързо развиващи се вече утвърдени компании, а чрез Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) подкрепя различни фондове за рисков капитал за подпомагане на европейски космически фирми, намиращи се на по-ранен етап от развитието си. С директното финансиране на EnduroSat, ЕИБ добавя трета компания от сектора "Нов космос" към своето портфолио за рисково финансиране след финансирането на Spire Global и D-Orbit през 2020 г.

Освен чрез финансиране, ЕИБ подкрепя развитието на европейския сектор "Нов космос" и чрез своите консултантски служби в сътрудничество с Европейската комисия. Те изготвиха пазарно проучване за Бъдещето на европейския космически сектор и създадоха Лаборатория за финансиране на космически изследвания на ЕИБ. Лабораторията осъществява връзка между космически компании и финансисти, като помага на компаниите да използват финансиране както от ЕИБ, така и от други източници за дългосрочно финансиране тип "търпелив капитал".

Общи сведения

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на страните членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигането на политическите цели на ЕС.

EnduroSat предлага софтуерно дефинирани наносателити и космически услуги за бизнес, проучвания и научни екипи. С годишен ръст от над 250%, това е една от най-бързо развиващите се космически компании в Европа. Като горд член на Международната федерация по астронавтика (IAF), в екипа на EnduroSat участват повече от 80 талантливи програмисти, инженери и учени, които сега обслужват повече от 110 клиенти от целия свят. Клиентите на Споделената услуга за изстрелване и операции в Космоса включват 1) търговски космически компании (оператори на услуги, свързани с данни), работещи в сферата на "Интернет на нещата", дистанционно наблюдение, метеорология и наблюдение на Земята, и 2) научно-изследователски организации като космически агенции, университети и институти.

Европейският гаранционен фонд (ЕГФ) бе създаден от групата на ЕИБ с участието на България и други държави членки на ЕС за подпомагане на компании, пострадали от кризата от КОВИД-19. Като използва почти 25 млрд. евро под формата на гаранции ЕГФ позволява на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) бързо да отпускат заеми, гаранции, обезпечени с активи ценни книжа, капитал и други финансови инструменти, предлагани предимно на малки и средни предприятия. ЕГФ е част от пакета за възстановяване на Европейския съюз, чиято цел е да осигури подкрепа от общо 540 млрд. евро за най-сериозно засегнатите части на икономиката на ЕС.

Борислава Борисова
2823 11

Свързани новини

Коментари 11

Добави коментар

2021.09.02 | 09:54

11
инвестиция в космически боклук

2021.09.02 | 09:14

10
10 МИЛИОНА НА КОМПАНИЯ КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ НИЩО ОСВЕН ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ?

2021.09.02 | 09:10

9
10 милиона на вятъра

2021.09.02 | 08:52

8
ПАРИ В ЧЕРНА ДУПКА
????

2021.08.30 | 19:13

6
А, ПОТЪНАЛИТЕ МИЛИОНИ ЕВРО за "ремонта под вода" на "Студена", ТЪРСИ ли ги някой??????????
Мутра

2021.08.31 | 08:46

7
Гордост на България, Свинеткова, Тиквата,и другите хиени от гроб.
Th

2021.08.28 | 20:33

5
Тая свиня пак изпълзя от кочината.

2021.08.28 | 03:07

4
Тая па Лиляна Павлова вече е станала четвъртита...
kb

2021.08.27 | 22:42

3
Тази свиня нали я уволниха?
Бахти свинското гробче

2021.08.26 | 22:53

2
Бахти свинята

2021.08.26 | 21:40

1
Коя е европейската дама в бяло?

Добави коментар

Водещи новини