Одобрен е проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г.

  • 28 октомври 2020 15:38

  • 301
  • 0
Одобрен е проектът на Закон за бюджета на НЗОК  за 2021 г.
© Pixabay

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

В законопроекта са предвидени 5 084 871,3 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 980 973,5 хил. лв., от които 3 200 862,5 хил. лв. са от здравноосигурителни вноски и 1 780 111,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Трансферите за здравно осигуряване за 2021 г. са разчетени с ръст от 246 511,5 хил. лв. спрямо 2020 г.

Министър Ангелов: За две седмици напред нямаме намерение да променяме мерките

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 770 351,0 хил. лв., което представлява увеличение с 316 374,2 хил. лв. спрямо 2020 г. Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е:

- за първична извънболнична медицинска помощ - 266 710,9 хил. лв.;
- за специализирана извънболнична медицинска помощ - 283 229,0 хил. лв.;
- за дентална помощ - 197 386,0 хил. лв.;
- за медико-диагностична дейност - 100 901,0 хил. лв.;
- за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за лекарствени продукти за злокачествени заболявания и за животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии - общо 1 332 000,0 хил. лв.;
- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 115 982 хил. лв.;
- за болнична медицинска помощ - 2 389 142,1 хил. лв.;
- за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана по правилата за координация на системите за социална сигурност - 85 000 хил. лв.

През 2021 г. се предвижда МЗ ежемесечно да предоставя трансфер към НЗОК, й общ годишен размер 83 400 хил. лв., за дейности извън задължителното здравно осигуряване. Проектът на бюджет на НЗОК за 2021 г. създава стабилна финансова рамка за функционирането на системата в условията на епидемична обстановка.

Novini.bg
301 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини