ИПИ: В 14 общини няма нито един лекар през 2021 г.

  • 16 януари 2023 11:42

  • 336
  • 0
ИПИ: В 14 общини няма нито един лекар през 2021 г.
© pixabay

Един от важните показатели за състоянието на здравните услуги на местно ниво е достъпът на населението до медицински лица. Ето защо тази седмица в „265 истории за икономика“ представяме съотношението между броя на населението и броя на лекарите във всяка една от общините (ниските стойности на индикатора означават по-добър достъп). Върху този индикатор влияние оказват както броят на лекарите на местно ниво, така и демографските процеси. Използваните данни са от базата на НСИ за периода до 2021 г. включително.

За поредна година община Плевен се нарежда на челната позиция, като там на един лекар се падат едва 90 души. Следват общините Панагюрище (107 души/лекар), Пловдив (117 души/лекар), Варна (153 души/лекар) и Стара Загора (156 души/лекар).

Столицата се нарежда на единадесето място, като там на всеки лекар има 184 жители.

Причината за по-добрия достъп до лекари в отделни общини се свързва много често с два фактора – наличие на медицински университет, който влияе в посока концентриране на лекари в населеното място, което обслужва освен местни пациенти и такива от съседни общини, и наличие на големи болници и лечебни заведения, в които  работят лекари с различни специалности.

В другия край на класацията са общини като Сливо поле, Аврен и Главиница, във всяка от която на единствен лекар се падат над 9000 души - цялото население на общината при наличен единствен лекар. В общо 14 общини няма нито един лекар, което е с две повече от  предходната 2020 г. В тези общини достъпът до медицинска грижа е крайно ограничен и те разчитат на лечение в съседни общини, а за по-сложни медицински процедури и лечение – пътуват до областни центрове с големи болници, дори до столицата.

През 2021 г. в страната практикуват общо 29 604 лекари, като броят им е почти непроменен през предходните четири години.

На всеки лекар се падат по 232 души от населението, като само в 26 общини съотношението е под тази стойност. Важно е да се спомене обаче, че в тази статистика се причисляват и приблизително още 2000 лекари, които не влизат в данните за отделните общини, като това леко подобрява резултата за цялата страна. Това са лекарите от град София, които обслужват областта, както и тези, които не са разпределени в конкретна община или област.
/Със съкращение/

Аделина Делийска
336 0

Свързани новини

Водещи новини