Проведе се второто национално събитие по проект "Знания за Натура 2000"

  • 19 януари 2023 16:14

  • 545
  • 0
© Novini.bg

На 18 януари в София се проведе второто национално събитие по проект Знания за Натура 2000.  С него започва и провеждането на втората национална кампания по проекта на тема: Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на плановете за управление на Натура 2000

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар