Хиновски: Не можем да спрем износа на ток, но можем да променим правилата, по които да се продава

  • 24 септември 2021 09:41

  • 5558
  • 5
x

източник видео: НОВА

 

За експертите е ясно каква е природата на развитието в момента на пазара на енергията в България в момента. Факт е, че нямаме съвършена система за търговия на Енергийната борса”.  Това заяви в студиото на „Здравей, България”  по Нова телевизия председателят на Комисията по енергетика в 46-ия парламент Иван Хиновски

Коментари 5

Добави коментар

2021.09.24 | 18:31

5
Флотилята на крал Филип -Испания била разбита малко в Ламанча от Елизабита-1 , после атакувана пред Шротланди , а унищожена почти помежду Ирландия и Англия , дали по естествената суровината на морските условия , дали друго , без значение . Така : САЩ и съответните парти в България ни натрапват освен техните самолети така и техните ядрени реактори . Нека да им покажем колоко струва , каква е меродавна цена предвид Марица-Изток , както и че ние имаме преценка на риск , изчислена освен върху държавнически бюджет пара , така и върху право на собственост параметри , конституционлани .

2021.09.24 | 17:56

4
по всяка сметка за всеки абонат на енерго-дружество пише "задължение към общество" . Това десятък от феодално време ли е , крепостния данък на вилает , данък без портфейл на преходната-преждевременна административна тежест , или какво представлява онова , така подробно , така като общ сбор ? Какъв закон , каква конституционална разпоредба за съответното ? Какви нормативни параметри , откого потвърдени , урегулирани , наблюдени , санкционирани ?

2021.09.24 | 11:58

3
Общественото задължение : хранилище за всеки и всички . Една ядрена централа ще има друг баланс за произвеждане на квч ток в сравнение с един парк от вятърници или водната централа . Следователно , какво се скрие зад "общественото задължение " , каква е законно основание в детайлите й , диференцирани и отделно изчислено , просрачно и оспоримо за крайният консоматор-потребител ?

2021.09.24 | 11:54

2
БЮДЖЕТ : 1.ддс, 2.акциз ЗАДС , 3.обществено задължение . Технологично : 1.пренос ниско и 2. пренос високо напрежение (трансформаторни станции като допълнителна услуга) , 3. достъп ниско и достъп средно напрежение (услуга от трансформатор до точка консоматор) , общо наименование "мрежови услуги". Макар че по характър на дейност трансформация и доставяне са корени различни , едното производствен процес , а другото вид поддръжка и така въпрос кой заплатил първоначалата такса за изграждането на онези инсталации , сиреч собственост всъщност на кого .

2021.09.24 | 11:42

1
Çàäúëæåíèÿ êúì îáùåñòâîòî 5 4 . 0 0 0 0 0 . 0 2 1 4 7 1 . 1 6 Àêöèç ïî ÇÀÄÑ (Êîä ïî ÊÍ: 27160000) 5 4 . 0 0 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 1 1 Äîñòúï âèñîêî íàïðåæåíèå 5 4 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 4 5 0 . 0 3 Ïðåíîñ âèñîêî íàïðåæåíèå 5 4 . 0 0 0 0 0 . 0 1 0 3 0 0 . 5 5 Äîñòúï ñðåäíî/íèñêî íàïðåæåíèå (ïðåäîñòàâåíà ìîùíîñò ïî áðîé äíè) 7 8 . 0 0 0 0 0 . 0 2 0 5 3 1 . 6 0 Ïðåíîñ íèñêî íàïðåæåíèå

Добави коментар