Евродепутатите призовават за по-строги правила за намаляване на хранителните и текстилните отпадъци

  • 13 март 2024 15:38

  • 213
  • 1
Евродепутатите призовават за по-строги правила за намаляване на хранителните и текстилните отпадъци
© Novini.bg/Canva

В сряда Европарламентът прие своите предложения за по-добро предотвратяване и намаляване на хранителните и текстилните отпадъци в целия ЕС.

Евродепутатите приеха на първо четене позицията си относно предложеното преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците с 514 гласа „за“, 20 гласа „против“ и 91 „въздържал се“.

Парламентът предлагат по-високи обвързващи цели за намаляване на отпадъците, които да бъдат постигнати на национално равнище до 31 декември 2030 г. — най-малко 20 % в преработката и производството на храни (вместо 10 %, предложени от Комисията) и 40 % на глава от населението в търговията на дребно, ресторантите, заведенията за хранене и домакинствата (вместо 30 %). Парламентът също така иска от Комисията да оцени дали следва да бъдат въведени по-високи цели за 2035 г. (съответно най-малко 30 % и 50 %) и ако това е така, изисква от тях да представят законодателно предложение.

Евродепутатите одобриха схеми за разширена отговорност на производителя, чрез които производителите, които продават текстилни изделия в ЕС, ще трябва да покриват разходите за тяхното разделно събиране, сортиране и рециклиране. Държавите членки ще трябва да въведат тези схеми 18 месеца след влизането в сила на директивата (в сравнение с 30 месеца, предложени от Комисията). Новите правила ще обхващат продукти като облекло и аксесоари, одеяла, спално бельо, завеси, шапки, обувки, матраци и килими, включително продукти, които съдържат текстилни материали, като кожа, възстановена кожа, каучук или пластмаса.

Докладчикът Анна Залевска (ЕКР, Полша) заяви: „Парламентът предложи целенасочени решения за намаляване на разхищението на храни, като например насърчаване на „грозни“ плодове и зеленчуци, следене на нелоялните пазарни практики, изясняване на датата на етикетиране и даряване на непродадени, но годни за консумация храни. Що се отнася до текстилните изделия искаме да включим и небитови продукти, килими и матраци, както и продажби чрез онлайн платформи.“ 

До началото на лятото заводът за отпадъци в София ще заработи в нормалните си параметри

Текстът представлява позицията на Парламента на първо четене. Досието ще бъде разгледано от новия Парламент след европейските избори на 6-9 юни.

Всяка година в ЕС се генерират 60 милиона тона хранителни отпадъци (131 кг на човек) и 12,6 милиона тона текстилни отпадъци. Само облеклото и обувките представляват 5,2 милиона тона отпадъци, което се равнява на 12 кг отпадъци на човек всяка година. Смята се, че по-малко от 1 % от всички текстилни изделия в световен мащаб се рециклират в нови продукти.

При приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите ЕС да прилага принципите на кръговата икономика и да насърчава мерки срещу разхищаването на храни, както и да приложи незабавно амбициозна стратегия за устойчив текстил и да повиши екологичните стандарти, както е посочено в предложения 1(3), 5(8), 5(9) и 5(11) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
213 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2024.05.25 | 09:04

1
❤️ Г­­о­­­р­­­е­щ­­и­­­ ­­­м­­­о­­м­­и­­­ч­­е­­­т­­а­ ­­­в­­­и­­­ ­­о­­ч­а­­­к­­в­­а­т ­­-­­ X­­­1­8­.­F­U­­N

Добави коментар

Водещи новини