България и Северна Македония приключиха успешно проект за обмяна на опит в областта на околната среда

  • 23 ноември 2022 19:20

  • 391
  • 0
България и Северна Македония приключиха успешно проект за обмяна на опит в областта на околната среда
© МОСВ
Слушай новината Слушай новината

Министърът на околната среда и водите Росица КарамфиловаРосица КарамфиловаД-р инж. Росица Карамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната и министърът на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония Насер Нуредини отбелязаха успешното приключване на проекта за обмяна на опит в предприсъединителния процес към ЕС на среща, проведена днес в Скопие, съобщиха от МОСВ.


Проектът „Укрепване на институционалния и административен капацитет за водене на преговори по Глава 27 „Околна среда“ на Министерството на околната среда и пространственото планиране на РСМ и регионалните му структури в процеса по присъединяване към ЕС“ е финансиран по линия на програмата „Международно сътрудничество за развитие” на МВнР и е изпълнен в периода юли-септември 2022 г. Реализирането му способства за постигане на целите на ЕС в района на Западните Балкани в краткосрочен и дългосрочен план.

Като отправи благодарност за оказаното гостоприемство и за активната роля на македонската страна за успеха на двустранното сътрудничество, министър Росица КарамфиловаРосица КарамфиловаД-р инж. Росица Карамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната сподели високата си оценка за работата на екипите от 15 експерти от МОСВ и 53-ма експерти от МОСПП на РСМ, включени в изпълнението на шестте тематични модула на проекта – в областта на биоразнообразието, водите, оценката на въздействието върху околната среда, отпадъците, изменението на климата и качеството на атмосферния въздух.

В отговор министър Насер Нуредини изказа благодарност за съдействието, оказано от българската страна в подкрепа на процеса на присъединяване на Република Северна Македония към ЕС в областта на околната среда. Той потвърди значителния интерес, проявен от участниците от РСМ, особено в областта на опазването на природата и биоразнообразието, което предизвика провеждането на втори, извънреден кръг от дискусии, състояли се в Банско и фокусирани върху прилагането на конвенцията CITES, законодателството за зоологическите градини и справянето с инвазивните видове.

„Отчетените резултати показват значителния потенциал на съвместната работа на нашите министерства. Можем да ги използваме като основа за последващ проект, фокусиран върху практическото прилагане на правната рамка на ЕС“, коментира министър Карамфилова.

Приемайки предложението, министър Нуредини изказа убеждение, че то ще допринесе двете страни да продължат да полагат последователни усилия за постигане на устойчивост на резултатите и справяне със съществуващите предизвикателства.

По време на срещата двамата министри споделиха и високата си оценка за постиженията в рамките на съвместната работна група за европейско сътрудничество – зелен преход и цифрова трансформация и върховенство на закона.

Министър Карамфилова: Чрез адаптация към климатичните промени в градска среда ще намалим нашата уязвимост при бедствия

 

Валери Зайцев
391 0

Свързани новини

Водещи новини