ЕК представи предложения за действия срещу престъпността

  • 24 юли 2020 14:59

  • 371
  • 1
ЕК представи предложения за действия срещу престъпността
© Getty Images/Guliver

Европейската комисия представи днес предложения за борба със сексуалното насилие над деца, за борба с разпространението на наркотици и за действия срещу незаконната търговия с огнестрелни оръжия.

За справяне с тези заплахи са необходими решителни действия, тъй като те имат трансграничен характер и съществуват онлайн и офлайн, се отбелязва в съобщението на комисията, цитирано от БТА. Пандемията от COVID-19 доведе до повишение на сексуалното насилие над деца. Борбата с наркотиците и незаконната продажба на огнестрелни оръжия е от ключово значение за действията срещу организираната престъпност, отбелязва ЕК.

По данни на комисията всяко пето дете в ЕС е жертва на някакъв вид сексуално насилие. Докато през 2020 г. са били съобщени 23 000 подобни случая, миналата година броят е нараснал до 725 хиляди. Според Европол това има пряка връзка с пандемията и повишеното използване на интернет.

Комисията предлага да се преодолеят опасностите като криптирането от на данни между две крайни устройства. За следващите четири години се предлага незабавно проучване за възможностите за създаване на нов европейски център за борба със сексуалното насилие над деца. Центърът ще използва опита на Националния център за изчезнали деца в САЩ, и може да получава данни от дружества за наблюдавано от тях насилие над деца, да подпомага предотвратяването на такива случаи и да оказва съдействие на жертвите.

ЕК отбелязва, че научните изследвания за причините хората да извършат престъпление са недостатъчни и откъслечни. Комисията ще работи за създаването на мрежа за предотвратяване, която ще подпомага по-тесните взаимоотношения между научните изследвания и практиката. Ще бъдат изяснени законовите пролуки, особено за дейността на доставчиците на онлайн услуги и откриването на материали със сексуално насилие. Предвижда се създаване на европейски център за борба със сексуалното насилие над деца и осигуряване на финансиране за развиване на цифровите умения на правоприлагащите власти в държавите от ЕС.

ЕК прие мерки за капиталовите пазари в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията

Стойността на дребно на пазара на наркотици се изчислява на 30 милиарда евро годишно в ЕС. Социалната цена на отражението върху живота, препитанието и общественото здраве е неизчислима, отбелязва комисията. Предлагането и производството на наркотици в ЕС остават големи.

Комисията предвижда мерки, насочени към организираните престъпни групи, управлението на външните граници на ЕС; повишаване на осведомеността за вредите от наркотиците; повишаване на достъпа до лечение на наркозависими, включително в затворите.

Разпространението и съхранението на незаконни огнестрелни оръжия повишават опасността от тежката и организираната престъпност, включително терористични удари. Често тези дейности са свързани с търговия с наркотици, трафик на хора, каналджийство с мигранти, фалшифициране, престъпления с околната среда, посегателства срещу собствеността.

ЕК предлага законодателни промени за ограничаване на възможностите за отклоняване на огнестрелни оръжия от законния към черния пазар; осигуряване на съпоставими статистически данни в ЕС за случаи и изземванията огнестрелни оръжия; по-строго правоприлагане срещу трафикантите; повишено международно сътрудничество с Югоизточна Европа.

Novini.bg
371 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
а къде е

2020.07.24 | 15:39

1
Европол

Добави коментар

Водещи новини