Евростат: 1/5 от населението на Балканите живее в риск от бедност

  • 16 март 2017 07:15

  • 3166
  • 0
Евростат: 1/5 от населението на Балканите живее в риск от бедност
© Getty Images/Guliver

Близо една пета от населението в страните на Балканите живее в риск от бедност и социално изключване, показват данни от анализ на Евростат за паричната бедност и неравенството в доходите в ЕС през 2015 г.

В осем страни на ЕС хората живеят в значително по-висока степен на риск от бедност в сравнение с по-богатите партньори от общността, отчита европейската статистика.

Осемте държави-членки, където хората са изложени най-много на риск от бедност са: Румъния (25,4 процента), Латвия (22,5 процента), Литва (22 процента), Испания (22 процента), България (22 процента), Естония (21,6 процента), Гърция (21,4 процента) и Хърватия (20 процента).

Освен тези страни-членки на ЕС, хората в още няколко държави на Балканите са със значително завишени показатели за риск от бедност, а именно: Сърбия (25,4 процента), Турция (23 процента) и Македония (21,5 процента).

Сред държавите-членки на общността най-ниските съотношения на лицата в риск от бедност са регистрирани в Чехия и Исландия - по 9,6 процента, Холандия (11,6 процента) и Норвегия (12 процента).

Като цяло общността, която е била най-уязвима от симптомите на бедност, е била тази на безработните хора в ЕС. Анализът на Евростат отчита, че в трите балтийски държави, плюс България, Унгария, Румъния и Малта - най-малко половината от безработните са били изложени на риск от бедност през 2015.

Друга уязвима група от бедност са били пенсионерите в ЕС - около един на всеки осем пенсионери в ЕС-28 е бил изложен на риск от бедност през 2015 г.

Най-висок е процентът на бедните пенсионери в Естония (40 на сто), Латвия (36 на сто), България (30 на сто) и Литва (27,6 на сто).

Голяма е ножицата и в стандартите на покупателната способност на хората в ЕС - така например ППС в Румъния /паритет за покупателна способност, тоест стоките и услугите, които могат да бъдат закупени в две различни държави срещу едни и същи пари/ е 2 600 - докато ППС в Люксембург е близо шест пъти по-висок - 17 600. ППС в Норвегия е 17 000, в Швейцария - 15 400 и в Австрия - 13 200.
ППС в Македония е 2 700, в Сърбия - 3 000, в Турция - 3 200, в България - 3 800.

Според анализа, водеща цел в европейската социалната политика, е през 2020 г. в общността да има 20 милиона по-малко лица, които са изложени в риск от бедност в страните на ЕС, пише БТА.

Константин Тодоров
3166 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини