ВАС отмени Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата, издадена от регионалния министър

  • 10 март 2023 12:55

  • 490
  • 1
ВАС отмени Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата, издадена от регионалния министър
© Novini.bg/Canva
Слушай новината Слушай новината

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Административно дело № 1925 от 2022 г. е образувано по жалба на Община Варна и кмета на Община Варна, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Върховните магистрати приемат, че преди издаване на процесната наредба, министърът на регионалното развитие и благоустройството е имал задължение да проведе обсъждане на проекта за нормативен акт със заинтересованите лица и организации, за да могат същите реално да упражнят правото си на предложения и становища по него. Откриването на производството по издаване на нова наредба следва да се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, като това включва и основните съображения за издаването на акта. 

Шишков открил строителен хаос на АМ "Хемус"

В случая засегната от акта е широка общественост, на която не е дадена възможност за участие в административното производство. Проследяването на действията по внасяне и обсъждане на предложението, по неговото съобщаване и разглеждането му налага извод, че не са спазени изискванията на цитираните норми за оповестяването и сред обществеността по подходящ начин. Наредбата не съответства на изискванията на чл. 9 от Закона за нормативните актове и чл. 36, ал. 1 от Указ № 883/1974 г. за формулиране на разпоредбите на нормативните актове, като в нея липсват ясни правила за конкретизация и изчерпателност на условията и реда, по който следва да се осъществи организацията на движението, което затруднява и обърква задължените правни субекти.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Филип Епитропов
490 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Емѝ...

2023.03.10 | 13:25

1
С тия аргументи, може да се отмени 2/3 от законодателството от 2001 насам.

Добави коментар

Водещи новини