ВАС окончателно отне четири лиценза на "Еврофутбол" и "Национална лотария"

  • 08 януари 2023 15:20

  • 5720
  • 7
ВАС окончателно отне четири лиценза на "Еврофутбол" и "Национална лотария"
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

Върховният административен съд (ВАС) окончателното потвърди отнемането на четири лиценза на "Еврофутбол" и "Национална лотария".

Става въпрос за лицензите на "Еврофутбол" за спортни състезания, коне и кучета - НАЗЕМНО, както и за спортни състезания, коне и кучета - ОНЛАЙН. На "Национална лотария" окончателно са отнети лицензите за спортни състезания, коне и кучета - ОНЛАЙН, както и за организиране игри в игрално казино - ОНЛАЙН. 

Върховните магистрати отменят като неправилни решения на Административен съд София – град. Съдебните състави на ВАС приемат, че в определените от Държавната комисия по хазарта срокове двете дружества не са предприели действия за погасяване или обезпечаване на установените от НАП просрочени публични вземания - за „Еврофутбол“ в размер на общо 328 882 670,98 лева (главница – 261 164 891,87 лева и лихва – 69 304 242,84 лева) и за „Национална лотария“ – по два акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност 14 945 470,83 лв. главница и 4 015 495,73 лв. лихва. 

Съгласно разпоредби на Закона за хазарта (чл. 85, ал. 1, т. 1), Комисията прилага с мотивирана заповед ПАМ - отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност, когато са налице просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите, каквите процесните случаи. Когато е налице проявена от лицензианта пасивност, компетентният орган разполага с правомощието да постанови ПАМ – окончателно отнемане на притежавания лиценз (чл. 86, ал. 1, т. 7 ЗХ).

От доказателствата по делата по безсрочен начин е установено, че ДКХ е приложила принудителни административни мeрки – временно отнемане на лиценза за срок от три месеца, като е разпоредено в същия срок да се предприемат действия по преустановяването на допуснатите нарушения, т.е. за погасяване или обезпечаване на просрочените публични вземания към ДКХ. Това обаче не е сторено в законоустановения срок. Съгласно закона наличието на висящи съдебни производства по оспорване на основанието и размера на задълженията, не спира предварителното изпълнение на решенията на ДКХ за налагане на принудителна административна мярка - окончателно отнемане на притежаваните лицензи. Неизпълнението на изискването за погасяване или обезпечаване на задълженията е и основание за временно отнемане на лицензите на дружествата (по смисъла на чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта). 

Фирми на Божков и братя Ганеви ощетили бюджета с 500 млн, показа проверка на АДФИ в ДКХ

Ето и самите на решения на ВАС:

РЕШИ: ОТМЕНЯ Решение No 5622/08.10.2021 г., постановено по адм. дело No 7614/2020 г. по описа на Административен съд – София-град, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕВРОФУТБОЛ" ООД, с [ЕИК], със седалище и адресна управление в гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" No 126, против Решение No 82/14.07.2020 г. на Държавната комисия по хазарта за прилагане на принудителна административна мярка – окончателно отнемане на притежавания лиценз за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирани онлайн, за който е издадено Удостоверение No 000030-10324/02.08.2019 г.

ВАС остави без разглеждане жалба на "Еврофутбол" срещу акта на МС, свързан със закона "Магнитски"

ОСЪЖДА "ЕВРОФУТБОЛ" ООД, с [ЕИК], със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" No 126, да заплати на Националната агенция за приходите, с БУЛСТАТ [номер], със седалище в гр. София, район "Оборище", бул. "Княз Дондуков" No 52, разноски в размер на 270,00 (двеста и седемдесет) лева. Решението е окончателно.

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение No 6212 от 01.11.2021 г. на Административен съд София-град по адм. дело No 6684/2021 г. и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Национална лотария“ АД, с [ЕИК], със седалище и адрес на управление в гр. София, срещу Решение No 62/22.06.2020 г. на Държавна комисия по хазарта за прилагане на принудителна административна мярка – окончателно отнемане на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, организирани онлайн, за който е издадено Удостоверение No 000030-15354/03.12.2019 г.

ОСЪЖДА "Национална лотария" АД, с [ЕИК], със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Московска“ No 43 " да заплати на Националната агенция за приходите, с БУЛСТАТ 131063188, със седалище в гр. София, район "Оборище", бул. "Княз Дондуков" No 52, разноски в размер на 270,00 (двеста и седемдесет) лева. Решението e окончателно.

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение No 6136/28.10.2021 год. по адм. дело No 6834/2021 год. на Административен съд – София-град. ОСЪЖДА „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД с [ЕИК] със седалище и адрес на управление гр. София, [улица]да заплати на Националната агенция за приходите, със седалище в гр. София, район „Оборище“, [улица], разноски в размер на 100,00 (сто) лева. Решението е окончателно.

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение No 2253 от 05.04.2022 г. по адм. дело No 6888/2021 г. по описа на Административен съд София-град и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Национална лотария“ АД [ЕИК] със седалище и адрес на управление гр. София, район [район], [улица]срещу Решение No 61 от 22.06.2020 г. на Държавната комисия по хазарта за прилагане на принудителна административна мярка – окончателно отнемане на лиценз за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирани онлайн, за който е издадено удостоверение No 000030-1106/01.02.2019 г. на „Национална лотария“ АД.

ОСЪЖДА „Национална лотария“ АД [ЕИК] със седалище и адрес на управление гр. София, район [район], [улица]да заплати на Националната агенция за приходите БУЛСТАТ [ЕИК] със седалище гр. София, район „Оборище“, [улица]разноски в размер на 270,00 (двеста и седемдесет) лева. Решението е окончателно.

Радина Лазарова
5720 7

Свързани новини

Коментари 7

Добави коментар
H3h

2023.01.08 | 15:32

1
Тоз отпадък Черепа трябва да бъде обесен публично!!!
до цеко

2023.01.09 | 01:06

7
ей кливоч двамата с брат ти, ганчев и сина му с брадичката сте за разкол

2023.01.08 | 20:28

6
Бой по мутрите Божков и си,е.
Яжте хоя!

2023.01.08 | 16:29

3
Дължат 300 милиона , а ги осъждат да заплатят по 270 лв разноски по делото. Абе мама ви мръсна , корумпирана

2023.01.08 | 18:22

5
Трай бе корумпиран г.ъз
"Юристе",

2023.01.08 | 18:16

4
що не го духаш, като си правно бос!
H3h

2023.01.08 | 15:33

2
Тоз отпадък Черепа трябва да бъде обесен публично!!!

Добави коментар

Водещи новини