Десислава Иванчева застава пред Върховния съд на 21 юни

  • 16 юни 2021 08:10

  • 15878
  • 18
Десислава Иванчева застава пред Върховния съд на 21 юни
© Булфото (архив)

Бившата кметица на "Младост" Десислава Иванчева, Биляна Петрова и още по-отдавнашният кмет, а после посредник Петко Дюлгеров се изправят пред Върховния касационен съд на 21 юни от 9:00 ч. Това съобщиха официално на сайта на ВКС.

Докадчик по делото им за подкупа в район "Младост" е съдия Ружена Керанова.

Десислава Иванчева остава под домашен арест

Както е известно, първоначално тримата получиха тежки присъди от съдия Иво Хинов от Специализирания съд - съответно 20, 15 и 12 г. Интересно в тълкуванието на съдията бе, че подкупът, за който безусловно ги признава за виновни е - или-или: поискан или приет (текстът на закона е "длъжностно лице, което поиска или приеме..." и т.н.).

Делото е образувано по протест и жалби на Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров срещу въззивната присъда от 06.07.2020 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с която е отменена присъда на Специализирания наказателен съд. С първоинстанционната присъда:

- Десислава Иванчева е призната за виновна за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Район „Младост“, Столична община, като извършител, в съучастие с Биляна Петрова и Петко Дюлгеров – помагачи, е поискала от управителя на „Ваклин груп“ Александър В. дар (187 500 евро), който не u се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение (престъпление по чл. 302а вр. чл. 302, т. 1 и т. 2 вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК), за което са u наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 20 г., „глоба“ от 10 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 20 г., „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 20 г. и конфискация, като е оправдана по част от обвиненията;

- Биляна Петрова е призната за виновна за това, че в съучастие с Петко Дюлгеров – помагач, чрез фактически действия умишлено улеснила извършителя Десислава Иванчева да поиска дар, който не u се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са u наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 12 г., „глоба“ от 12 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 12 г., „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 12 г. и конфискация, като е оправдана по част от обвиненията;

- Петко Дюлгеров е признат за виновен за това, че в съучастие с Биляна Петрова – помагач, чрез отстраняване на спънки и чрез фактически действия умишлено улеснил извършителя Десислава Иванчева да поиска дар, който не u се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 15 г., „глоба“ от 15 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 15 г., „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 15 г. и конфискация, като е оправдан по част от обвиненията.

Съдът пуснал Иванчева на лекар по спешност, а тя отишла на протест

С въззивната присъда е отменена първоинстанционната и е постановена нова, с която:

- Десислава Иванчева е призната за виновна за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Район „Младост“, Столична община, като извършител, в съучастие с Биляна Петрова и Петко Дюлгеров – помагачи, е поискала и приела от Александър В. дар, който не u се следва, а именно за времето от 16.03.2018 г. до 19.03.2018 г. е поискала 250 000 евро, за да извърши действия по служба, като за времето от 11.04.2018 г. до 13.04.2018 г. намалила размера на поискания дар на 187 500 евро, а на 17.04.2018 г. е приела сумата от 70 000 евро (съставляваща първата част от поискания дар, получена от помагача Петко Д.), като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение (престъпление по чл. 302, т. 1, т. 2 и т. 4 вр. б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК), за което са u наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 8 г., „глоба“ от 15 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 10 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 10 г., като е оправдана по част от обвиненията;

- Биляна Петрова е призната за виновна за това, че в съучастие като помагач с Десислава Иванчева – извършител, и Петко Дюлгеров – помагач, умишлено улеснила Десислава И. да поиска и приеме дар, който не u се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са u наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 7 г., „глоба“ от 12 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 9 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 9 г., като е оправдана по част от обвиненията;

- Петко Дюлгеров е признат за виновен за това, че в съучастие като помагач с Десислава Иванчева – извършител, и Биляна Петрова – помагач, умишлено улеснил Десислава Иванчева да поиска и приеме дар, който не u се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 6 г., „глоба“ от 10 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 8 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 8 г., като подсъдимият е оправдан по част от обвиненията.

В касационните жалби на подсъдимите се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимите, алтернативно за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване на размера на наложените наказания.

В протеста са релевирани всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт в частите, с които и тримата подсъдими са оправдани, и връщане на делото за ново разглеждане, както и за увеличаване на наложените наказания.

25.06.2021 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 437/2021 г. (срещу Иван Д. за лихварство, изнудване и пране на пари), І наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Иван Д. и на трима частни обвинители срещу въззивното решение от 28.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 372/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 20.02.2019 г. по н.о.х.д. № 531/2014 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият е признат за виновен в извършването на множество престъпления по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (лихварство), чл. 253, ал. 3 вр. ал. 1 от НК (пране на пари два или повече пъти), чл. 253, ал. 4 вр. ал. 1 от НК (пране на пари, когато деянието е извършено със средства или имущество, за които деецът е знаел или предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление), чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 и ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (пране на пари, когато средствата или имуществото са в особено големи размери, случаят е особено тежък, при условията на продължавано престъпление) и чл. 214, ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. 2, т. 1 и ал. 3 т. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (квалифициран състав на изнудване, придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, с което са причинени значителни имуществени вреди, при условията на продължавано престъпление). На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години, като изтърпяването му е отложено за срок от 5 години, и „глоба“ в размер на 9000 лв. С присъдата подсъдимата Милкана В. е оправдана изцяло по всички повдигнати u обвинения.

С решението на АСНС присъдата е изменена в частта, с която подсъдимият Иван Д. е признат за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление извършил финансови операции – две сделки на обща стойност 114 048 лв., като деянието е извършено със средства и имущество, за които знаел, че са придобити от него чрез тежко умишлено престъпление (по чл. 252 НК – лихварство), като средствата и имуществото са в особено големи размери, случаят е особено тежък и деянието е извършено два пъти. Вместо това АСНС признава подсъдимия за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление извършил финансови операции – две сделки на обща стойност 114 048 лв., като деянието е извършено със средства и имущество, за които знаел, че са придобити от него чрез тежко умишлено престъпление (по чл. 214, ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – квалифициран състав на изнудване, придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, с което са причинени значителни имуществени вреди, при условията на продължавано престъпление), като средствата и имуществото са в особено големи размери, случаят е особено тежък и деянието е извършено два пъти.

Въззивният съд отменя присъдата в частта, с която подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец сумата от 70 703 лв. и отхвърля гражданския иск. В останалата u част присъдата е потвърдена, включително по отношение на оправдаването на подсъдимата Милкана В.

Десислава Иванчева е бременна

В касационната жалба на Иван Д. се заявява наличието на всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК и се иска при условията на алтернативност отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия или връщане на делото за ново разглеждане на въззивната инстанция за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, или намаляване на наложеното наказание като явно несправедливо.

С касационните жалби на частните обвинители се заявява касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска неговото увеличаване по размер и отмяна на условното осъждане. Постъпилата касационна жалба от гражданския ищец е върната от съдията от въззивния съд и няма данни връщането u с разпореждане да е обжалвано с касационна частна жалба.

Радина Лазарова
15878 18

Свързани новини

Коментари 18

Добави коментар

2021.06.16 | 09:56

18
Като видите герберас,онождай те го,герберас се оножда за здраве и берекет на държавата,колкото по силно квичи гербераста толкова по голям ще е берекета.И Кьовеши дойде да онодва герберастията,преди нея краварите ги минаха,явно да онодаш гербераст е станало международен спорт.Берекет голям явно ще има.
ЕЛЕКТPА

2021.06.16 | 09:31

17
Иванчева според критериите на Каунската хунта, е невинна. Че то и на Кауна секретарката Узунова взема подкупи, но никой не му повдига обвинение...
ЕЛЕКТPА

2021.06.16 | 09:30

16
Иванчева според критериите на Каунската хунта, е невинна. Че то и на Кауна секретара Узуна взема подкопи, но никой не му повдига обвинение...
Респект

2021.06.16 | 09:10

14
Адмирации за Гешев и проку.ратурата! Мачкайте черепите на престъпниците! Народът ви подкрепя!

2021.06.16 | 09:25

15
Има много онодани герберасти и квичат яко и ти добре квичиш.
"Жената до Гешев",

2021.06.16 | 09:03

9
"танцьорка на пилон", сещате се, има връзки с големите ОПГ-та. e-vestnik.bg/32661/zhenata-do-geshev-svarzana-s-organiziranata-prestapnost-i-kovachki/
Лапай

2021.06.16 | 09:08

13
Патката
Мани, мани

2021.06.16 | 09:08

12
Няма такава гнусна циганка като тая!
Пропускате малко...

2021.06.16 | 08:40

2
Цялото това дело е скалъпено от един Каскет, който е ортак на Александър В. и шиба кypва, която буквално върти гешефти с последния.
Аа

2021.06.16 | 09:07

11
Той каскета и е набутал пачките в пут.ката!
Да си припомним,

2021.06.16 | 09:00

5
че няма нищо случайно. "Жената до Гешев е ортак на Ваклин" frognews.bg/novini/jenata-geshev-sadrujnik-ortaka-vaklin.html
Ку.рво нагла!

2021.06.16 | 09:06

10
15 години в Сливенския са ти малко!

2021.06.16 | 09:01

7
Оказа се, че Детелина Ханчева е съдружник във фирма „ОТЕА“ ООД с дружеството „М консулт 95“ ЕООД, управлявано от бизнесмена Марио Кръковски. Именно Кръковски влиза в различни бизнесконфигурации с Александър Ваклин. Интересна подробност е че „М консулт 95“ притежава целият бизнес парк „Илинден“, който се намира на ул. „Генерал Столетов“ № 11. В него се помещават и всички фирми на Ваклин и Кръковски (за тях четете малко по-надолу).

2021.06.16 | 09:01

8
От документите е видно, че Детелина Ханчева освен съдружник с Кръковски, си е купила изгодно различни имоти от фирма, свързана с него.
Да си припомним,

2021.06.16 | 09:00

6
че няма нищо случайно. "Жената до Гешев е ортак на Ваклин" frognews.bg/novini/jenata-geshev-sadrujnik-ortaka-vaklin.html

Добави коментар

Водещи новини