Прокуратурата протестира разрешенията за строеж в защитена зона "Емине - Иракли"

  • 03 юли 2020 13:09

  • 407
  • 0
Прокуратурата протестира разрешенията за строеж в защитена зона "Емине - Иракли"
© Pixabay

Прокуратурата протестира разрешенията за строеж на "Венид Еко вилидж", издадени от главния архитект на Несебър и сезира министъра на околната среда и водите за включване на имот в рамките на защитена зона "Емине - Иракли".

На 8 юни тази година Върховната административна прокуратура /ВАП/ сезира министъра на МОСВ и началника на ДНСК да извършат незабавна проверка на строежа в землището на Свети Влас в обхвата на защитена зона "Емине - Иракли".

От прокуратурата припомниха, че проверката беше възложена след информация в медиите за строеж на придобит имот като гора чрез замяна, която впоследствие е призната за несъвместима държавна помощ поради нарушаване на Договора за функциониране на ЕС. Данните в медиите са, че след промяна на предназначението на съответния поземлен имот не са спазени правни норми, уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на няколко закона.

Установено е, че към днешна дата, 29 на сто от имота попада в границите на в проектозащитена зона "Емине - Иракли" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Още 23 строежа са предвидени в защитената местност Алепу

Имотът е изключен от горския фонд, след което от кмета на Несебър е разрешена сеч на общо 110 дървета, а от главния архитект са издадени първоначално три разрешения за строеж за 13 жилищни сгради.

След анализ на всички получени материали от ВАП е съобразено, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт и не подлежи на отмяна.

При съгласуването на строежа на Комплекс "Венид Еко илидж" от директора на РИОСВ в Бургас не са направени дължимите преценки - на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона. Тези пропуски отново водят до нищожност на осемте разрешения за строеж, смятат от прокуратурата.

Въпросните разрешения за строеж са издадени от главния архитект на Несебър и без задължителната по ЗУТ виза за проектиране, което също е основание за нищожност.

Novini.bg
407 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини