ВАС отмени две дисциплинарни наказания на Методи Лалов

  • 11 май 2020 15:19

  • 624
  • 0
ВАС отмени две дисциплинарни наказания на Методи Лалов
© Novini.bg

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решенията по т. 1.1. и по т. 1.2. от протокол № 29 от 17.09.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с които на Методи Лалов в качеството му на съдия в Софийски районен съд, са наложени две дисциплинарни наказания „забележка“.

Решението по административно дело № 12505 от 2019 г. подлежи на ожалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на ВАС.

Методи Лалов пред БТВ: Ще изисквам безапелативно спазване на правилата не само от останалите политически сили, но и от арх. Игнатов

Върховните съдии от тричленния състав се мотивират, че оспорените решения са приети при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са повлияли върху материалноправната им законосъобразност и са причинили несъответствие с целта на носената от магистратите дисциплинарна отговорност. За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес.

В разглеждания случай са образувани две дисциплинарни производства срещу един съдия, но по предложения на различни вносители – Инспектората и и.ф. административен ръководител – председател на СРС, и за действия и бездействия с различна правна квалификация като дисциплинарни нарушения, за които се следват отделни наказания.

Обединяването на две дисциплинарни производства за различни дисциплинарни нарушения е в нарушение на изискването за независимост при събирането на доказателства, изясняването на фактите и осигуряване правото на защита по всяко от двете дисциплинарни производства.

Мая Йорданова
624 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини