Имало 187 наредби, чиито разрешения противоречат на нормативни актове от по-висок ранг

  • 10 април 2017 09:57

  • 1135
  • 1
Имало 187 наредби, чиито разрешения противоречат на нормативни актове от по-висок ранг
©

От ВАП е организирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите актове, приети от общинските съвети и посветени на правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища и на правилата за специално ползване на общинските пътища. Това съобщиха от Прокуратурата на Р. България.

Към настоящия момент са установени 187 наредби, чиито разрешения противоречат на нормативни актове от по-висок ранг - Закон за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата, Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и др.

Разкрити са случаи, в които се претендира внасяне на паричен депозит (и то определян по усмотрение на местния орган на власт, а не отнапред за всички заявители), в нарушение на компетентността, предоставена на общинските съвети.

В други подзаконови актове се регламентира период на валидност на изискуеми разрешения в несъответствие със закона и наредбите.
По-нататък, фиксирани са хипотези на изискване на документи, неупоменати в нормативен акт от по-висок ранг.

Открити са и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения в противоречие със закона.

Налице са дори случаи на въвеждане на санкции, различни от законовите.

Към настоящия момент са подадени 20 протести до административните съдилища.

Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, вкл. и на задължения за заплащане на парични суми, както и за гарантиране на законосъобразността на санкционната дейност.

Проверката на ВАП продължава.

Десислава Станева
1135 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2017.04.10 | 10:14

1
А добро утро. В столична община от десетки години така събират "законния" рекет от паркиралите в зоните автомобили.Работи се само по общински наредби.Да ви е честито.

Добави коментар

Водещи новини