Вижте какви решения ще взимат служебните министри утре

  • 28 март 2023 18:20

  • 1210
  • 1
Вижте какви решения ще взимат служебните министри утре
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 29 март, от 10 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР 2030 Г. И НА ПЪТНА КАРТА ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

2. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2014 - 2020 Г. НА JASPERS (СЪВМЕСТНА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

3. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ (2021 – 2025) КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИРЕКТОР И АЛТЕРНАТИВЕН ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ.

Внася: министърът на здравеопазването

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАРОВ КОМПЛЕКС СТАРА ЗАГОРА“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ -ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ОТСЕЧКА СЕПТЕМВРИ - ПЛОВДИВ - ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА“, ПОЗИЦИЯ 2: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ОТСЕЧКА ПАЗАРДЖИК – СТАМБОЛИЙСКИ“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията; министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

Донев: Готови сме за избори, а готови ли са партиите за дните след 2 април?

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАНДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ И СЪЮЗНАТА ТЕРИТОРИЯ ЧАНДИГАРХ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА САНДИЙП ГОЯЛ – ИНДИЙСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАНДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ И СЪЮЗНАТА ТЕРИТОРИЯ ЧАНДИГАРХ.

Внася: министърът на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СИЛВЪРСПРИНГ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА МЕРИЛЕНД, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НИЙЛ ГОЛДСТРИЙН - ГРАЖДАНИН НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СИЛВЪРСПРИНГ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА МЕРИЛЕНД.

Внася: министърът на външните работи

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 7 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ - ОСОБЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ ЗА ДОБИВ НА НЕГАСЕНА ВАР, ОТ НАХОДИЩЕ С. КАМЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЕНЕЦ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАМЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ), СКЛЮЧЕН НА 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ЕТ „ЯНА ПЕТРОВА“ - С. КАМЕНЕЦ.

Внася: министърът на енергетиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията; министърът на земеделието

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ.

Внася: министърът на правосъдието

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.

Внася: министърът на културата

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

20. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

Филип Епитропов
1210 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2023.03.28 | 18:46

1
Знаем какви,ще броите бюлетините изрисувани на герб и дпс и щеги покажете на хората.

Добави коментар

Водещи новини