Преговорите за образование: Връщане на децата по-скоро в училище

  • 24 ноември 2021 20:55

  • 15042
  • 16
©

Дискусиите на "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" с БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е, "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" и "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" продължиха днес с тема Образование.

Целта на обсъжданията е да се постигне коалиционно споразумение с тези политически партии за създаване на правителство.

Новото управление иска да въведе правила за бонусите в болниците

От името на "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" дискусията води Кирил Петков.

Сред участниците в разговорите по въпросите на образованието са Ирена Анастасова /БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е/, Пламен Николов /ИТН/, Ивайло Старибратов /ДБ/, а от ПП е министър Николай Денков.

"Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" продължават серията от дискусии по ключови политики с цел изработване на коалиционно споразумение. Във всяка от дискусиите по различните теми са поканени да участват по трима експерти от БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е, "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" и "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от".

Много спешно трябва да се набележат няколко мерки за връщането на учениците в присъствената форма на обучение в клас, заяви Ивайло Старибратов от "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" по време на разговорите.

Според Старибратов трябва да има индивидуална програма за всеки ученик, свързана с това как да се преодолеят дефицитите, натрупани през годините на пандемията.

Отпадането на ученици от училище у нас продължава да е с най-висок процент в ЕС и трябва да има политики за решаването на този проблем, заяви Ивайло Старибратов. Той обясни, че от "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" искат да се намали и административната тежест към учителите. Има я дигитализацията в образованието, но тя не е синхронизирана напълно, каза Старибратов.

Той заяви, че приоритет на ДБ е финансирането на образованието да е обвързано с БВП и 4 процента да отиват за средното образование, 1 процент - за висшето образование, и 1 процент - за наукато. Всичко това трябва да е свързано с качеството на образованието.

Христомир Йорданов от ДБ заяви, че трябва да бъде създаден единен стандарт за оценяване на качеството в образованието, за да се знае кога един учител преподава добре. За контрола на качеството в образованието предвиждаме ясно дефиниране на дейностите на две институции - на инспектората и на системата за външно оценяване, чийто функции трябва да бъдат много ясно разписани, обясни Йорданов.

От ДБ заявиха, че трябва да се модернизират процедурите за получаване на академичните степени. Трябва да има много ясно държавна политика за пълноценна интеграция на българското висше образование и на българската наука в световни и европейски инициативи, посочиха от "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от".

Да се намали броят на учебниците за даден клас и да има по два учебника по учебен предмет за даден клас, предложи от името на "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" Юлия Чортленева по врме на разговорите на партиите в сектора на образованието.

Тя заяви, че друг голям проблем в образованието ни е свързан с учебните програми и особено с тези по история. Сега учебното съдържание в учебниците, което трябва да овладеят учениците, е на много високо академично ниво и то трябва да бъде променено, каза Чортленева. По думите й трябва да се създадат учебни програми, които да са свързани с възрастовите особености на учениците.

От "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" се обявиха за въвеждането на мандатност на училищните директори. Предлагаме да има два мандата на директорите, с период от пет години, но не ограничаваме този директор, който е качествен, да може да отиде и стане директор на друго училище, обясни Чортленева. Тя каза, че директорите трябва да се явяват на публични конкурси, а договорът с тях да се подписва не от началниците на регионалните управления на образованието, а от министъра на образованието.

От ИТН предлагаме да има нова и интегрирана формула за финансиране на училищата, тъй като делегираните бюджети доведоха до училища мастодонти в големите градове и до закриване на училища в малките населени места, каза Пламен Николов от ИТН. Според него училищата могат да получават 10 процента към бюджетите си, ако имат учители, които искат да повишат своята квалифиция и ученици, които участват в олимпиади. От ИТП предлагат училищата да получават средстава си директно от бюджета, а не от общините.

Продължават преговорите за бъдещ коалиционен кабинет

Юлия Чортленева заяви, че трябва да се направи обстоен анализ и след него националното външно оценяване в четвърти клас да бъде премахнато и да се замени с изпит по български език.

Пламен Николов от ИТН каза, че трябва да се създадат международни магистърски програми, за да се повиши академичният обмен не само на преподавателите от университетите, но и на учените от БАН.

От "БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е за България" предлагаме да има безплатни учебници за всички ученици от първи до 12-и клас, както и да има по един учебник по предмет, заяви Ирена Анастасова на преговорите на партиите в сектора "Образование".

Разговорите се водят от Кирил Петков от "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" /ПП/, с участието на представители на ПП, "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" и "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен".
Предлагаме утвъждаване на учителската професия като регулирана професия и да има платен отпуск за квалификация и за стимули за квалификации, каза Атастасова. Тя заяви, че трябва да има нова система за контрол на качеството, както и нова система за назначаване на училищните директори и на началниците на регионалните управления на образованието. Трябва да се създаде и национален институт на образованието и да се отделят минимум 5 процента от бюджета за образование. Необходим е и нов модел на финансиране на училищата, каза Ирена Анастасова.

Тя заяви, че трябва да има нов Закон за развитие на академичния състав в България и да се усъвършенства рейтинговата система на висшите училища. Трябва да се създаде национална карта, с която да се планират кадрите от професионалното и висшето образование по региони, каза Анастасова.

По думите ѝ необходими са целеви средства за ремонт на студентските общежития и за строеж на нови общежития за студентите. От БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е се обявиха за стартова заплата за млад учен не по-малко от две минимални заплати, както и за ежегодно увеличение на учителските заплати. От партията настояват да се повишат заплатите на учените в БАН и на преподавателите във висшите училища. Стипендията на докторантите беше увеличена от 500 на 550 лева, но тя трябва бързо да бъде увеличена поне на 900 лева, заявиха от партията.

Според БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е трябва да се подобри системата за достъп на чуждестранни студенти, които са от страни извън ЕС, в българските университети.

МОН и МЗ с обща заповед - отнася се за учениците със "зелен сертификат"

Към средната учителска заплата трябва да добавим и това как да оценим качеството в образованието, или това е оценка на добавената стойност в конкретното училище. Това каза министърът на образованието и науката акад. Николай Денков от името на "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" .

Той обясни, че за да се реализира тази система трябва да имаме национално оценяване при стандартизирани условия.

"От гледна точка на тази оценка за добавената стойност е изключително важно да имаме някаква система за стандартизирана оценка - преди първи клас, четвърти клас, седми клас и т.н. Напълно отворен е въпросът как да се подобрят изпитните материали при националното външно оценяване и как да се намали стресът при родителите и учителите, който се пренася и върху децата", каза министър Денков.

Той обясни, че ще се отчитат основни фактори - какъв е типът на населеното място, какво е образованието и какъв е социалният статус на родителите, каква е подготовката и квалификацията на учителите. След това ще се направи математическо моделиране, което показва какво очакваме средно за страната - като среден резултат на националното външно оценяване, след това ще се постави всяко училище - къде се намира спрямо средния резултат. Предимството на тази система е, че тя премахва термина "елитно училище", като започва да оценява учениците, които са влезли в него, колко са успели да напреднат спрямо техните връстници, обясни Николай Денков.

По думите му до лятото на 2022 г. може да имаме тези две системи и да ги обясним на директорите и на обществото. Ако всичко върви добре, през 2024 г. е добре това да е съществен елемент от финансирането - и като качество, и като отчитане на особеностите на училищата, заяви Денков.

Подкрепяме учителската професия да стане регулирана професия и да се намали административната тежест за педагозите, заяви министър Денков. Той каза, че от ПП са съгласни, че трябва да има мандатност на директорите, но ако директорът се справя добре, няма причина да бъде сменен. Подкрепяме и пълната деполитизация в образованието, заяви Денков и добави, че ще има промени в Закона за професионалното образование и обучение.

Във висшето образование трябва да се "изчистят" профилите на висшите училища и всяко от тях трябва да е най-доброто в това, за което е създадено, каза Николай Денков. Той обясни, че ще има изследователски университети, професионални висши училища и образователни висши училища. Приоритет е включването на българските университети в европейските университетски мрежи, подчерта Денков. Той заяви, че докторантската стипендия трябва да бъде минимум 1000 лева и да се обвърже със средната заплата. Предстои създаването на нов Закон за насърчаването на научните изследвания и иновациите, съобщи Николай Денков.

Мая Йорданова
15042 16

Свързани новини

Коментари 16

Добави коментар
Гошко

2021.11.24 | 23:25

16
Румбата не е комунист, той е кумунюнгер. Ааааахахахахаахахаххххаааааааааааа
Георги Маринов

2021.11.24 | 23:23

15
Мисля да спираме с държавното училище. Нещо и те разделят децата. Ще си направим истинско хорско училище.

2021.11.24 | 21:12

14
БСП ако искат да си купят и една тоалетна хартия в партийния кенеф. По-глупава партия от БСП няма.

2021.11.24 | 21:11

13
ПОРЕДНАТА ПРОСТОТИЯ. УЖ ЗАВЪРШИЛИ В АМЕРИКА ПЪК ПРОТИВ ОНЛАЙН И ИНТЕРНЕТ
Фака Яко

2021.11.24 | 21:02

12
Плевенския цигойнер пробит е най големия измекярин беее. Лапайййй дългуууч

2021.11.24 | 19:47

10
До сега всеки месец Кирчо ментата и Ачо Лъжата заедно с диктатора - комунист Румен Радев теглят по половин милиард заем( досега 3.5 млрд) резултата е че нито на лекарите са вдигнали заплатите, нито на учителите, нито на бизнеса са помогнали със средства ...къде отиват тези пари...по сметки на Черепа и Цветан Василев режисьорите, които стоят зад Румен Радев!!!!!
Президентът Радев никога не е бил комунист

2021.11.24 | 20:38

11
За разлика от нашият вожд, диктатор и комунист ББ

2021.11.24 | 19:47

9
До сега всеки месец Кирчо ментата и Ачо Лъжата заедно с диктатора - комунист Румен Радев теглят по половин милиард заем( досега 3.5 млрд) резултата е че нито на лекарите са вдигнали заплатите, нито на учителите, нито на бизнеса са помогнали със средства ...къде отиват тези пари...по сметки на Черепа и Цветан Василев режисьорите, които стоят зад Румен Радев!!!!!

2021.11.24 | 19:47

8
До сега всеки месец Кирчо ментата и Ачо Лъжата заедно с диктатора - комунист Румен Радев теглят по половин милиард заем( досега 3.5 млрд) резултата е че нито на лекарите са вдигнали заплатите, нито на учителите, нито на бизнеса са помогнали със средства ...къде отиват тези пари...по сметки на Черепа и Цветан Василев режисьорите, които стоят зад Румен Радев!!!!!
Чалгарът работи в полза на ББ и ДПС.

2021.11.24 | 19:34

7
Помните ми думата, всичко в преговорите ще върви по "мед и масло" , но накрая ИТН ще спъва новото правителство при обсъждането на структурата и състава на министерския съвет.
Стефан

2021.11.24 | 19:08

6
Някой да каже как да заведа дело за измама срещу хардвардската кукла. на имейл stefan858@abv.bg

Добави коментар

Водещи новини