Вижте какви решения ще взима утре служебното правителство

  • 13 октомври 2021 18:00

  • 2339
  • 12
Вижте какви решения ще взима утре служебното правителство
© Булфото (архив)

Служебното правителство ще проведе заседание в четвъртък, 14 октомври, от 10 ч.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТ „ПОДЗЕМНО ГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ (ПГХ) „ЧИРЕН" ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

Внася: министърът на енергетиката

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕС­КИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

Внася: министърът на икономиката 

Янев обяви мерки, с които сметките за ток на малкия и среден бизнес ще намалеят

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕ­ДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО В ОТДЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЪЩЕСТВУВА НЕДОСТИГ НА ЕКСПЕРТИ И ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛ­НИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙ­НОСТТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" И РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕН­ЦИЯ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, И НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕ­НИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ В ПЕРИОДА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на културата

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИ­ТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ­НАНСИТЕ ЗА 2021Г.

Внася: министърът на финансите

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ПЛОЩИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТРИНАДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ НА ОР­ГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ В ОБ­ЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ХИМИКАЛИТЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОД­НАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВОМО­ЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАНКАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИ­ЦИАЛНИ ПРЕГОВОРИ С РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 19 АПРИЛ 1994 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ­НОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МЕЖДУНА­РОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 21 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите 

Съветът за развитие проведе заседание

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПО­МОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

Филип Епитропов
2339 12

Свързани новини

Коментари 12

Добави коментар
Мдаа

2021.10.13 | 22:10

12
Фърчилото улетя :)
мИХАЙЛОВ И КРАЛЕВ

2021.10.13 | 20:04

2
Боби Михайлов и спортния министър на ГЕРБ трябва да лежат в затвора. СЕГА.
Тц

2021.10.13 | 22:10

11
Няма, няма :)
ШИБАМ ПЛАТЕНИ ГЕЙБЕРИ

2021.10.13 | 20:58

8
24. Унищожаване на гейберско-депесарското ОПГ.
Оо

2021.10.13 | 22:09

10
Онаниста, как е :)
ТУРБО ИДИОТИ!!!

2021.10.13 | 18:10

1
ГЕРБ МОЖЕ ДА НЕ ПРАВИ РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ!!! ДУМИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА РАДЕВ И ПАРТИИТЕ МУ, СА ДОСТАТЪЧНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ГЕРБ!!!
Анонимен

2021.10.13 | 21:03

9
ДА ПРИПОМНИМ!! КАКВО ПРАВИ БОРИСОВ, КОГАТО ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ, ПАРТИЕН АКТИВИСТ ИЛИ МИНИСТЪР СГАЗИ ЛУКА! ОТСТРАНЯВА ГО НА МОМЕНТА! НЯКОЙ ДА Е ЧУВАЛ ТОВА ДА СЕСЛУЧВА В КРЪГА РАДЕВ???

2021.10.13 | 20:40

7
Държавата потъва като кораба Вера Су....да благодарим на диктатора Румен Радев

2021.10.13 | 20:24

6
От 2 години по медиите и телевизиите върви кампания наречена ЛЪЖА срещу Бойко Борисов на принципа "аз чух"...." знаеш ли какво разбрах " или " чух от сигурен човек", Това си беше милицоинерска акция от такива,като Атанасов и Хр Иванов от ДеБъ, Бойко Рашков, драскачите наречени сценаристи около Учиндолския селяндур Слави водени от българоубиеца Румен Радев.Тази акция вървеше умишлено да се разбие високия рейтинг на Борисов и Герб за да може сега некъдърниците и мафиотите да вземат властта, както и стана

2021.10.13 | 20:24

5
От 2 години по медиите и телевизиите върви кампания наречена ЛЪЖА срещу Бойко Борисов на принципа "аз чух"...." знаеш ли какво разбрах " или " чух от сигурен човек", Това си беше милицоинерска акция от такива,като Атанасов и Хр Иванов от ДеБъ, Бойко Рашков, драскачите наречени сценаристи около Учиндолския селяндур Слави водени от българоубиеца Румен Радев.Тази акция вървеше умишлено да се разбие високия рейтинг на Борисов и Герб за да може сега некъдърниците и мафиотите да вземат властта, както и стана

2021.10.13 | 20:24

4
От 2 години по медиите и телевизиите върви кампания наречена ЛЪЖА срещу Бойко Борисов на принципа "аз чух"...." знаеш ли какво разбрах " или " чух от сигурен човек", Това си беше милицоинерска акция от такива,като Атанасов и Хр Иванов от ДеБъ, Бойко Рашков, драскачите наречени сценаристи около Учиндолския селяндур Слави водени от българоубиеца Румен Радев.Тази акция вървеше умишлено да се разбие високия рейтинг на Борисов и Герб за да може сега некъдърниците и мафиотите да вземат властта, както и стана

2021.10.13 | 20:19

3
Да се махат айдуците на Радев

Добави коментар

Водещи новини