Назначеният от Асен Василев одит разкри фрапантни нарушения в управлението на учебната база на АДФИ в курорта Албена

  • 21 юли 2021 16:40

  • 5712
  • 22
Назначеният от Асен Василев одит разкри фрапантни нарушения в управлението на учебната база на АДФИ в курорта Албена
© Булфото (архив)

Необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването, занижена обща наемна цена, надвишаване 3,34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата - това са основните констатации от извънредния одитен ангажимент на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), разпореден със заповед от министър Асен ВасилевАсен ВасилевАсен Василев е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 12 март до 29 май 2013 г. С указ на на 16 юни 2021 г. и извършен от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Одитният ангажимент обхвана финансово-стопанската дейност на АДФИ, свързана с управлението на имот – частна държавна собственост, представляващ учебна база – почивен център на АДФИ в курортен комплекс Албена, както и сключения на 07.04.2021 г. договор за отдаването й под наем на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“ (АЕФКБ), стартираните обществени поръчки, сключените договори и извършените разходи за ремонт и обзавеждане на учебната база за периода 01.01.2020 г. – 28.05.2021 година.

Окончателният доклад разкрива, че общият размер на разходите за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на учебната база в к.к. Албена, извършени от АДФИ по сключени договори и издадени фактури за периода 01.01.2020 г. – 28.05.2021 г., възлиза на 200 767,01 лв. без ДДС, от които 98,14 % или 197 043,01 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемане на базата от АЕФКБ (с писмо от 15.09.2020 г.) и при изразено принципно съгласие за нейното отдаване от страна на АДФИ (с писмо от дата 24.09.2020 г.). Те съставляват 96,95 % от очаквания приход от наем за целия 10–годишен период на действие на договора с АЕФКБ.

Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения договор за отдаване на учебната база в к.к. Албена под наем, при определената в него наемна цена. Инвестициите в базата, извършени от АДФИ след 15.09.2020 г., са създали икономически потенциал за бъдещия наемател, без да са довели до формиране на наемна цена, осигуряваща необходимата норма на възвращаемост на вложените средства и предоставените ресурси от страна на агенцията.

Съгласно одитния доклад,  два от критериите за подбор, заложени в обявлението и документацията на стартираната от АДФИ обществената поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в къщи № 1, №2 и №3, бивш магазин и склад в почивна база на Агенция за държавна финансова инспекция в курортен комплекс Албена, община Балчик, област Добрич“, би могло да се счетат за немотивирано завишени и необосновано ограничаващи участието на заинтересовани лица в процедурата, в несъответствие на чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Наред с това, в доклада са констатирани пропуски в дейността на комисията, определена от възложителя да разгледа, оцени и класира получените оферти. Участник в процедурата е отстранен на формално основание, като комисията не е приела представената в ЕЕДОП информация за три имена и ЕГН на лицата, които ще изпълняват поръчката за списък от лицата по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Същевременно участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, не е представил изисканата от комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, справка за декларирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Допълнително представените документи - отчети за приходите и разходите на участника, доказват годишен общ оборот по смисъла на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. В одитния доклад е посочено, че за комисията е било налице основание за неговото отстраняване, съгласно чл. 107, т. 1 от ЗОП. Изразено е одиторско мнение за наличие на индикации за неравноправно третиране на участниците в процедурата при извършената преценка на комисията относно основанията за отстраняване. Това становище в последствие е потвърдено и от факта, че с Решение № 718/15.07.2021 г. на КЗК е отменено като незаконосъобразно Решение № 6445929/28.05.2021 г. на главния секретар на АДФИ. На Агенцията е възложено да заплати разноски в общ размер на 1 850 лева.

Асен Василев с Трети Обществен съвет

В одитния доклад е изразено мнение, че констатираните в рамките на изпълнението на ангажимента несъответствия са индикатор за недостатъчна ефективност на системата за вътрешен контрол в АДФИ и от страна на ръководството на Агенцията следва да се положат усилия за подобряване на контролната среда, управлението на риска и контролните дейности, в т.ч. предварителния контрол за законосъобразност при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

За горните несъответствия ще бъдат взети съответните управленски решения.

Константин Тодоров
5712 22

Свързани новини

Коментари 22

Добави коментар
К

2021.07.21 | 20:51

22
Гейче ела да ти направя разкритие отзад а карето може да го лапне...

2021.07.21 | 16:59

9
За 200 бона ли се хванахте? Поне 4 нули повече имат далаверките на всяко министерство. Само хвърляте прах в очите ни.
Тенев

2021.07.21 | 19:20

21
Дай ми ги де,като са малко!
Бе

2021.07.21 | 18:45

19
Имало и някакви изядени ли, изблизани ли, не разбрах :)
Абе

2021.07.21 | 18:40

17
Купете му на Кокорчо едни слънчеви очила бе! Плаши децата!
Тенев

2021.07.21 | 19:18

20
А бе простак, дали си наясно,че това е резултат на заболяване?
хи хи

2021.07.21 | 18:44

18
Мунчо що не поздрави Славуцка? Ма той уважава ли го :)
А

2021.07.21 | 18:37

16
А фрапантни? А не са ли ужасяващи, направо сатанински? Изядени няма ли?

2021.07.21 | 17:57

15
А не искаш ли да те праснат един път отзад червен мухльо
иван

2021.07.21 | 16:58

6
НАРОДА ИСКА ДА ВИДИ ГРОБАРИТЕ ВЪВ ЗАТВОРА.. .ИСКАМЕ ВОЕНА ДИКТАТУРА И ЧОВЕ КАТО ПИНОЧЕТ ,ТОИ ЗА 5 ГОДИНИ ОПРАВИ ЧИЛИ...
иване,

2021.07.21 | 17:30

14
да те е.е кой те фане.
Левскарче попикано :)

2021.07.21 | 16:59

7
Усещаш ли отзад големия на Дик.сън :)
иван

2021.07.21 | 16:55

1
НАРОДА ИСКА ДА ВИДИ ГРОБАРИТЕ ВЪВ ЗАТВОРА...
Левскарче попикано

2021.07.21 | 17:01

13
Усещаш ли отзад големия на Дик.сън :)
иван

2021.07.21 | 16:55

2
НАРОДА ИСКА ДА ВИДИ ГРОБАРИТЕ ВЪВ ЗАТВОРА...
Левскарче

2021.07.21 | 17:00

12
Усещаш ли отзад големия на Дик.сън :)
иван

2021.07.21 | 16:55

3
НАРОДА ИСКА ДА ВИДИ ГРОБАРИТЕ ВЪВ ЗАТВОРА...
Левскарче

2021.07.21 | 17:00

11
Усещаш ли отзад големия на Дик.сън :)

Добави коментар

Водещи новини