Изключват Агенция „Митници“ и ДКХ от списъка на административните органи, които възлагат дейности по системна интеграция на „Информационно обслужване“ АД

  • 23 юни 2021 15:20

  • 470
  • 0
Изключват Агенция „Митници“ и ДКХ от списъка на административните органи, които възлагат дейности по системна интеграция на „Информационно обслужване“ АД
© Pixabay

Министерският съвет прие изменение на Решение № 727 от Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор - „Информационно обслужване“ АД, съобщиха от правителствената информационна служба.

Съгласно промените Агенция „Митници“ се изключва от списъка на административните органи, които при изпълнение на дейности по системна интеграция, ги възлагат на Националния системен интегратор - „Информационно обслужване“ АД. По този начин и с цел изпълнение на Многогодишния стратегически план (MASP- Multi-Annual Strategic Plan) на Европейската комисия, Агенцията ще има възможност ефективно и ефикасно да използва източници на финансиране, различни от държавния бюджет, и да възлага дейности в областта на информационните и комуникационни технологии със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Приет е новият Устройствен правилник на Агенция „Митници“

От проекта на акт се заличава Държавната комисия по хазарта, което е в съответствие с § 81, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г., изм. и доп., бр. 11 от 2021 г.), поради закриване на структурата.

 

Novini.bg
470 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини