МОСВ предлага нови мерки за биоразнообразието в Плана за възстановяване и устойчивост

  • 07 юни 2021 18:48

  • 246
  • 2
МОСВ предлага нови мерки за биоразнообразието в Плана за възстановяване и устойчивост
© МОСВ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прави ново предложение за включване на мерки в Националния план за възстановяване и устойчивост на България в частта „Биоразнообразие“.

Целта на предложената инвестиция е да допринесе за Зеления преход на България. Мярката е и в изпълнение на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. чрез възстановяване на потенциала на екосистемите за поглъщане на въглерод и способността им да произвеждат по-добри услуги и стоки. Новият проект е  „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и целите на Европейската зелена сделка“, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. 

Министър Личев поиска проучените варианти за трасе през прохода "Петрохан"

МОСВ изпрати това предложение до заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и до дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.

„Чрез новото предложение ще се осигури свързаност на мрежата „Натура 2000“ с възстановяване на традиционни ландшафти и създаване на екологични коридори. Ще има възможност за възстановяване на ключови за климата екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища. Ще се изпълняват също така консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини“, разясни зам.-министърът на околната среда и водите Емилия Тончева. Заложени са дейности по опазването и съхранението на горските генетични ресурси във връзка с адаптация към климатичните промени, картиране на старите гори в недържавните горски територии, както и  намаляване на негативното влияние на пожарите върху биоразнообразието.

Предложението е разработено от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в МОСВ съвместно с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към МЗХГ и неправителствени организации.

Така окончателните варианти на проектни предложения за включване в Националния план за възстановяване и устойчивост на България, зад които стои МОСВ, са следните:

„Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и целите на Европейската зелена сделка“ – индикативната стойност на проекта е 71,292 млн. лв. с ДДС; 

МОСВ подготвя забрана за внос на отпадъци от страни, които са извън ЕС

„Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“ – индикативна стойност 32 млн. лв. с ДДС;

„Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ – индикативната стойност на проекта е 134,830 млн. лв. с ДДС.

Novini.bg
246 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
Deneenemega

2021.06.08 | 09:36

2
М­­л­­­а­д­­­а­­­ ­­­м­о­к­р­а­­ ­­­у­­­ч­е­н­и­­ч­­­к­­а­­ ­­ч­­у­­к­­­а­­ ­ ­­­W­­ ­­W­ ­W­ ­­.­ ­­­B­­­ ­G­ ­1­­ ­7­­­ ­­.­ ­C­ ­­­L­ ­U­­ ­­B
Jessicasewxa

2021.06.08 | 02:09

1
М­л­­­а­­­д­а­ ­­­м­­­о­­­к­­­р­­­а­ ­у­­ч­­­е­н­­и­­­ч­­к­а­ ­­­ч­у­­к­а­­­ ­­­ ­­W­­­ ­W­­ ­W­­ ­.­ ­­­B­­­ ­G­ ­1­­ ­­­7­ ­­.­­­ ­­C­­­ ­­L­­­ ­­­U­­ ­­­B

Добави коментар

Водещи новини