Създава се Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина

  • 26 февруари 2021 11:23

  • 393
  • 1
Създава се Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина
© Булфото (архив)

Създава се Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина с приетите на второ четене промени в Закона за българското гражданство.

Той се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище за гражданство в двумесечен срок от възлагането и взема предвид дали молителят ползва български език, дали се самоопределя като лице от български произход, както и дали за него е налице поне едно от следните обстоятелства - да е част от българска общност или българско малцинство в друга държава; да произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия, и др.

Държавната агенция за българите в чужбина създава и води електронен регистър с данни на лицата, за които Консултативният съвет е установил български произход. Регистърът се създава в тримесечен срок от влизането в сила на промените в закона.

Лице, което не е български гражданин и отговаря на условията, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако е удвоило инвестицията си при същите условия на закона или е инвестирало в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на допълнителна сума не по-малка от 1 000 000 лв. за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Правилото важи и за чужденец, който преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване у нас по закона за чужденците, увеличил е инвестицията при същите условия на закона до най-малко 1 000 000 лв. и в резултат от инвестициите са разкрити най-малко общо 20 нови работни места за български граждани.

Разрешение за продължително пребиваване в страната могат да получат чужденци, които притежават т.нар. стартъп виза, имат издадено от Държавната агенция за научни изследвания и иновации удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект както и, след издаване на визата за дългосрочно пребиваване, са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество, притежават не по-малко от 50 на сто от капитала му. Дейността на дружеството трябва да е същата като заявената при издаване на удостоверението.

Парламентът ще реши дали гражданство да се получава срещу краткотрайни инвестиции

В производството за придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата се представят официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице - негов възходящ до трета степен вкл.роднина, който е от български произход, гласуваха депутатите.

Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи, министърът на правосъдието може да изиска от молителя да представи допълнителни документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български произход.
 

Novini.bg
393 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
ANTIFA

2021.02.27 | 13:29

1
НАРОДНИЯТ СЪД ДЕЙСТВА ПО ЗАПОВЕД НА СТАЛИН ДА ВЪВ РУСИЯ Е ИМАЛО КОМУНИЗЪМ НО ЕДИНСТВЕНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО НЕЩО НА БКП БЕШЕ ИМЕТО И ЗА ДА УГОДЯТ НА РУСИЯ ОТ КОЯТО БЯХМЕ ЗАВИСИМИ СЕ НАРИЧАХА КОМУНИСТИ ВЪВ БЕЛЕНЕ ИЗПРАЩАХА ОТ ОБИКНОВЕНИ ПРЕСТЪПНИЦИ ДО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕУДОБНИ ВЪВ БЪЛГАРИЯ Е ИМАЛО СОЦИАЛИЗЪМ А БСП СА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛИСТИТЕ

Добави коментар

Водещи новини