Правителството се разпореди с имоти

10 февруари 2021 16:24

Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg
407 2

Правителството обяви имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги прехвърли на община Бургас. Имотите представляват терени в Промишлена зона „Север“ на гр. Бургас и са в уличната регулация, съгласно предвижданията на влязло в сила изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация. С реализиране на предвижданията, заложени в изменението, ще се осигури безопасно транспортно обслужване на имотите в засегнатия район и провеждане на трасетата на техническата инфраструктура. Общината разполага с необходимия финансов ресурс за управлението и поддържането на предоставените имоти, съобщават от правителствената пресслужба.

Министерският съвет прие също решение за увеличаване на капитала на „МОБА“ ЕООД, гр. София, със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен в управление на Министерство на отбраната, находящ се в област София - град, общ. Столична, гр. София, район Витоша, кв. Драгалевци. В имота има построени осемнадесет броя сгради. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната, на стойност равна на стойността на имотите.

С друго правителствено решение се разрешава на „МОБА“ ЕООД, гр. София да учреди право на строеж върху поземлен имот с площ 11 512 кв. м., собственост на дружеството. Имотът се намира в гр. София, Столична община, район Младост, ж.к. Младост 3.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Младост ММЦ“

Министерският съвет прие и иешение за даване на съгласие за апортиране на недвижим имот в капитала на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София. В блок „Клинични лаборатории“ са разположени и функционират следните диагностични звена - централна клинична лаборатория, лабораториите по микробиология, лекарствен и терапевтичен мониторинг, както и клинична фармакология. С апортирането на имота ще бъдат развити нови дейности в диагностичните и лечебни процедури на УМБАЛ „Александровска“.

Novini.bg
407 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
Iselaa19

2021.04.10 | 03:59

2
­­­В­­и­­­ж­­­т­е­ ­­м­о­я­т­­а­­­ ­т­­и­­­й­­н­ ­­­п­­у­­­т­­к­­а­ ­­-­ ­W­W­­­W­.­­­B­G­1­­7­­.­­­C­­­L­U­­­B­

2021.02.10 | 17:06

1
Бб, Пеевски, Доган, ББ, пашата, маджо, Пепи-еврото, делта гард-Митко, Валери Симеонов, Милен Велчев, Костов, Гешев, Божков, Горанов, Караиванов, Караниколов,... Съд и затвор за българоубийците

Добави коментар

Водещи новини