Правителството се разпореди с имоти

20 януари 2021 13:28

Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg
355 0

Министерският съвет прие Решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост. Имотите са с предоставени права за управление на Министерство на отбраната и с отпаднала необходимост за ведомството и Българската армия. Като имоти - частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Обектите със сменен статут се намират в общините Пловдив и Варна. Това съобщават от пресцентъра на МС.

С друго правителствено решение се променя статутът на част от имот на пл. „Екзарх Йосиф“ № 6 в гр. Бяла от публична държавна на частна държавна собственост и се дава съгласие за премахването му. Решението е свързано с реализирането на инвестиционен проект за подобряване състоянието на сградния фонд за нуждите на органите на съдебната власт чрез изграждане на нова сграда - Съдебна палата. Частта от имота включва сграда на два етажа със застроена площ 286 кв. м и сграда на три етажа със застроена площ 45 кв. м, управлявани от Висшия съдебен съвет. Те са със сериозни дефекти и повреди в конструктивно отношение и не отговарят на изискванията за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Правителството изменя също така свое решение от 2015 г. в частта, свързана с имот в с. Бохот, община Плевен с площ 20 762 кв. м, представляващ „Школа за обучение по Гражданска защита”, като го обявява за публична държавна собственост и го предоставя за управление на областния управител на Плевен. Досега имотът е стопанисван от Министерството на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

На Областна администрация - Русе се предоставя управлението върху урегулиран поземлен имот е площ 990 кв. м, намиращ се в село Тръстеник, област Русе. Върху него е построена ветеринарна лечебница, представляваща масивна едноетажна сграда, със застроена площ от 155 кв. м. С решението на Министерския съвет имотът придобива статут на имот - частна държавна собственост.

От публична държавна собственост в частна държавна собственост се променя статутът на имот, който се прехвърля в собственост на община Стара Загора. Имотът се намира в град Стара Загора и представлява терен с площ 302 кв. м с четири сгради в него. Той ще бъде използван за изграждане на безплатен обществен паркинг за осигуряване на по-добри условия за паркиране за граждани и гости на града. Досега имотът е бил в управление на Министерството на вътрешните работи за изпълнение функциите на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Агенцията за хора с увреждания получават безвъзмездно части от имот - публична държавна собственост на ул. „Софроний Врачански“ № 106 в район „Сердика“, гр. София, за осъществяване на дейността им. Досега частите от имота са били с предоставени права за управление на областния управител на Софийска област.

Отпуснаха още 150 млн. на военното министерство за авансово плащане за кораби

Висшият съдебен съвет получава управлението върху част от имот - публична държавна собственост в град Кърджали за нуждите на Административен съд - Кърджали. Той представлява самостоятелен обект в студентско общежитие № 1, намиращо се на ул. „Булаир“ №12, и ще бъде използван за архивохранилище към съда. С решението на Министерския съвет поради отпаднала необходимост същото общежитие се отнема от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Другите два самостоятелни обекта в общежитието преминават в управление на областния управител на Кърджали.

Министерският съвет прие също Решение за учредяване на право на строеж на секциониран трансформаторен пост върху част от имот - публична държавна собственост. Съоръжението ще бъде присъединено към общите мрежи на изградения в същия имот Обект “Преустройство и разширение на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, Хирургичен блок, Блок „Б“. С реализацията на горепосочения обект ще бъде завършен един проект с 20-годишна история.

Novini.bg
355 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини