Парламентът прие законови изменения, свързани с изисквания за капацитета на банките за поемане на загуби и рекапитализация

13 януари 2021 11:56

Парламентът прие законови изменения, свързани с изисквания за капацитета на банките за поемане на загуби и рекапитализация
© Булфото (архив)
194 0

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които са въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация.

Промените са насочени основно към създаване на гаранции, че банките разполагат с достатъчен капацитет за покриване на загуби и рекапитализация, така че по време на преструктурирането и непосредствено след него те да могат да продължат да изпълняват критичните си функции, без да се излагат на риск публичните финанси и финансовата стабилност.

Измененията включват регламентация на реда и условията за определяне и прилагане на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, диференцирано според вида на субекта, както и разширяване на правомощията на органа за преструктуриране да спира изпълнението на определени задължения за целите на преструктурирането.

НС прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене

Със законопроекта се правят изменения и в Закона за платежните услуги и платежните системи. С тях се регламентират процесите, свързани със сетълмента на незабавни плащания в лева. Незабавните плащания в лева ще се изпълняват на принципа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината в съответствие с въведената през 2017 г. пан-европейска SEPA схема за незабавни плащания на Европейския платежен съвет.
 

Novini.bg
194 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини