Одобрени са два стратегически документа за управлението на средствата в Сребърния фонд

  • 16 декември 2020 14:35

  • 235
  • 0
Одобрени са два стратегически документа за управлението на средствата в Сребърния фонд
© Novini.bg

Правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2021-2023 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

Правителството избра нов представител на работодателите в Управителния съвет на Сребърния фонд

Одобреният консервативен подход гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това, от своя страна, съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Двата стратегически документа ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с тенденциите на финансовите пазари и при оценка на риска. Този подход позволява своевременното и адекватно предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия на Фонда при настъпили промени в пазарната среда.

Novini.bg
235 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини