Правителството се разпореди с имоти

  • 02 декември 2020 14:13

  • 412
  • 0
Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg

Правителството обявява имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и го предоставя на община Тервел. Имотът се намира на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 4 в град Тервел. Представлява терен с площ 5700 кв. м, заедно с изградена в него сграда със застроена площ 831 кв. м, която е в лошо конструктивно състояние. Имотът ще бъде използван от общината за обособяване на площадна зона на града. Досега той е бил управляван от Висшия съдебен съвет, но е с отпаднала за него необходимост, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министерският съвет прие също Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижими имоти, собственост на "Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД, гр. Пазарджик. "МБАЛ - Пазарджик"АД е лечебно заведение - търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представляват поземлени имоти и сгради, които не се ползват за дейността на дружеството. Същите генерират разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имотите чрез продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със Закона за лечебните заведения и Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Правителството одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура

Novini.bg
412 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини