Депутатите подкрепиха омбудсмана срещу свръхправомощията на ЧСИ

  • 28 октомври 2020 17:37

  • 1144
  • 2
Депутатите подкрепиха омбудсмана срещу свръхправомощията на ЧСИ
© Омбудсман

Комисията по правни въпроси в Народното събрание подкрепи на второ четене становището на омбудсмана Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент срещу свръхправомощията на частните съдебни изпълнители, предложени с промени в ГПК.

Със седем гласа „против“, девет „въздържал се“ и само два гласа „за“, депутатите отхвърлиха новите текстове. По време на заседанието омбудсманът отново изложи позицията си срещу процедурата за доброволно събиране на вземания, които не са минали през съд, на съдебните изпълнители да се предоставят квазисъдебни и квазимедиаторски функции. „Кредиторът би могъл да изпрати нотариална покана на длъжника. А и съгласно действащата разпоредба на чл. 18, ал. 5 от Закона за частните съдебни изпълнители и към момента частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, по разпореждане на съда“, посочи доц. Ковачева.

Омбудсманът и Националното бюро за правна помощ създават бърза писта до правосъдие за социално слаби хора

Тя подчерта също, че сериозен проблем е и това, че не се предвижда съдебният изпълнител да извършва проверка на дълга. Особено притеснително е, че се допуска към искането да се прилага копие от документа, удостоверяващ вземането, ако „кредиторът“ има такъв. „Горното означава, че всяко лице, претендиращо да е кредитор, би могло да подаде такова искане до съдебен изпълнител и да поиска събиране на вземане, за което не разполага с какъвто и да било документ, или на практика се допуска процедурата да стартира на основание на твърдение, неподкрепено с доказателства“, допълни омбудсманът.

Филип Епитропов
1144 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2020.10.28 | 19:23

1
и да поиска събиране на вземане, за което не разполага с какъвто и да било документ, или на практика се допуска процедурата да стартира на основание на твърдение, неподкрепено с доказателства, допълни омбудсманът
xhaxha

2020.10.28 | 19:24

2
видя ли кой закон пазиха лидерите ни

Добави коментар

Водещи новини