Одобрен е законопроект за промени в Закона за кредитните институции

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС (Директивата за капиталовите изисквания) по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала, съобщи правителствената пресслужба.

С промените са адресирани някои пропуски и непълноти в действащата нормативна уредба, включително възможността за осъществяване на директен надзор спрямо финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност; улесняването на надзора спрямо групи от трети държави; подобряването на управлението на лихвения риск в банковите портфейли; поддържането от БНБ на систематизирана информация за дейността на клоновете на банки от трети държави в България и подобряването на извършвания пруденциален надзор над тях; прилагането на единен подход при налагане на допълнителни капиталови изисквания към банките в България, както и осигуряването на възможност БНБ да издава препоръки за допълнителен собствен капитал, когато счита, че дадена банка трябва да поддържа по-висок размер на собствения капитал за покриване на загуби при стресови ситуации.

Към края на август печалбата на банките възлиза на почти 700 млн. лева

 

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Кое е събитието на изминалата седмица?

Кое е събитието на изминалата седмица?

Избрано от Интернет