Парламентът ратифицира споразумение между България и Унгария

  • 06 юни 2019 14:26

  • 284
  • 0
Парламентът ратифицира споразумение между България и Унгария
© Булфото (архив)

Парламентът ратифицира споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото ни представителство в Будапеща.

Документът е подписан във Вашингтон на 4 април тази година. С влизането му в сила се решава окончателно откритият от повече от 14 години проблем с недвижимите имоти, предоставени за нуждите на дипломатическото представителство на България в Будапеща, възникнал по повод прилагането на Спогодбата от 1980 г.

Българската държава ще придобие безвъзмездно правото на собственост върху два поземлени имота в Будапеща, свободни от каквито и да било тежести, като й се дава правото свободно да управлява и да се разпорежда с поземлените имоти, както и с настоящите и бъдещите сгради, построени върху тях. Документите, удостоверяващи местонахождението, площта и границите на тези имоти са неразделна част от споразумението.

Унгарската страна се задължава да заплати на българската държава сума в размер 4 000 000 евро, представляваща финансова компенсация за придобиване на пълни и изключителни права върху други имоти в Будапеща, които са били предоставени на българската страна по силата на спогодба от 1980 г.

Радина Лазарова
284 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини