Правителството се разпореди с имоти

  • 06 март 2019 13:25

  • 433
  • 0
Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg

С решение на Министерския съвет Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество получава за управление имот с площ 288 кв. м в град Варна, включващ част от партерен етаж и целия надпартерен етаж от сградата на ул. „Хан Аспарух“ № 1. До момента имотът е управляван от Висшия съдебен съвет, но е с отпаднала необходимост за съдебната власт. Той ще се използва за изпълнение на функциите Териториалната дирекция на КПКОНПИ в град Варна. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Съгласно друго правителствено Решение се учредява безсрочно възмездно право на строеж върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на гр. Мелник, община Сандански.

Имотът с площ 400 кв. м се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сандански“ към ДП „Югозападно държавно предприятие“ - Благоевград.

Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция № 2142“. „Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметка на ДП „Югозападно държавно предприятие“ - Благоевград цена за учредяване на право на строеж в размер на 4 488 лв. и цена за компенсационно залесяване на стойност 453,60 лева.

По сметката на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,76 лева, а по сметка на община Сандански ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет. 

Радина Лазарова
433 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини