Правителството се разпореди с имоти

14 ноември 2018 13:51

Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg
367 0

Правителството се разпореди с имоти в полза на ведомства, съобщи пресслужбата на кабинета.

Правителството прехвърли недвижими имоти на "Летище София" ЕАД за управление от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като те ще продължат да се използват от дружеството. Имотите са пряко свързани с осъществяването на дейности по обслужване на пътници, товари и въздухоплавателни средства.

С решението на Министерския съвет имотите са обявени за публична държавна собственост. След прехвърлянето на имотите капиталът на "Летище София" ЕАД ще бъде намален със стойността на недвижимите имоти, като е предвидено капиталът на дружеството да се увеличи със същата стойност от собствени резерви по баланса на дружеството.

Съгласно друго правителствено решение "Български пощи" ЕАД ще продадат имот в село Подем, област Плевен.

Безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от имот - публична държавна собственост, се учредява в полза на шуменското дружество "ЕЛЕТЕХ" ООД за изграждане на захранващ водопровод към поливна система.
Сграда, разположена в близост до жп гара Хасково, е обявена за частна държавна собственост. Правителството даде съгласие тя да бъде премахната за сметка на Националната компания "Железопътна инфраструктура" поради отпаднала необходимост и лошо конструктивно състояние.

Съгласно друго решение правителството възложи на Агенцията "Митници" предприемането на действия за придобиване в полза на държавата на имоти. Закупуването им е във връзка с предстоящата реконструкция на ГКПП "Калотина", с което ще бъде повишена пропускателната способност на граничния пункт. Средствата за придобиване на имотите са за сметка на бюджета на Агенцията "Митници".

Министерският съвет предоставя също така безвъзмездно части от имот - публична държавна собственост, за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, за нуждите на областната дирекция "Земеделие" - Търговище, и на Министерството на правосъдието - за нуждите на Главната дирекция "Изпълнение на наказанията".

Novini.bg
367 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини