Бисер Петков утвърди 28 регионални програми за заетост

  • 25 май 2018 16:43

  • 1488
  • 0
Бисер Петков утвърди 28 регионални програми за заетост
© Министерски съвет (архив)

Министърът на труда и социалната политика Бисер ПетковБисер ПетковБисер Петков е министър на труда и социалната политика в кабинета "Борисов 3" от 4 май 2017 г.  утвърди 28 регионални програми за заетост за 2018 година. Изпълнението им започва в началото на следващия месец, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. 

След промените в Закона за насърчаване на заетостта, от 2016 г. успешно се прилага нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост, при който местните власти имат ключова роля, припомнят от министерството.

Разпределението на финансовите средства се извършва по области на базата на критериите "средногодишно равнище на безработица" и "средногодишен брой на регистрираните безработни през предходната година в съответната област" и се включват в Националния план за действие по заетостта.

В зависимост от своите потребности, всяка община решава какви дейности да се изпълняват, определя броя на наетите, организацията на работата - на пълен работен ден или почасова заетост, през кои месеци от годината да се работи и т.н. Програмите са съобразени с регионалните приоритети в областната стратегия за развитие и се утвърдиха като ефективен инструмент на политиката по заетостта, с който, от една страна, се подкрепя икономиката на местно ниво, а от друга, се осигурява заетост на безработни от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване.

През 2018 г. със средства от държавния бюджет в размер на 7.9 млн. лева ще се финансира заетостта, за срок не по-малък от 6 месеца, на 2218 безработни, изпитващи най-големи трудности при реализацията си на пазара на труда. От тях 1753 (79 на сто) ще започнат работа на пълен работен ден, а 465 (21 на сто) ще се включат в почасова заетост. По програмите ще се наемат приоритетно хора от уязвими групи на пазара на труда, сред които младежи до 29 години, с подгрупа до 25-годишни младежи, които нито се обучават, нито са заети, както и хора над 50-годишна възраст и продължително безработни. Трудовото възнаграждение (в размер на 510 лева при заетост на пълен работен ден и 3.07 лева на час при почасова заетост) и осигуровките на наетите ще се финансират със средства от бюджета на МТСП за активна политика на пазара на труда през 2018 година. 

Работодателите (областните и общинските администрации) и партньорите ще се включат в изпълнението на програмите със средства в размер на около 234 000 лева. Те ще бъдат насочени към финансиране на материалните разходи и обезпечаването на разкритите работни места в широк спектър от дейности с местно значение, като поддържане и опазване на паметници на културата, училища, детски градини и читалища, облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи и места за отдих, поддържане на пътища, спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове, съдействие за предоставяне на домашен социален патронаж, куриерски и портиерски услуги и други общополезни дейности. 

Изпълнението на регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2018 година. 

Радина Лазарова
1488 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини