Министър Нено Димов подписа договори за водните проекти на Пловдив и Тутракан

  • 04 април 2018 13:56

  • 791
  • 0
Министър Нено Димов подписа договори за водните проекти на Пловдив и Тутракан
© МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено ДимовНено ДимовНено Димов е министър на околната среда и водите. На 10 януари 2020 година той подаде оставка, която бе подписа договор за реконструкция на канализационната мрежа и на пречиствателната станция за отпадъчни води в Пловдив.

Над 415 000 жители ще имат достъп до подобрено пречистване на водите. Близо 15 000 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването. „Чрез на рехабилитацията на пречиствателната станция ще се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника, а подмяната на водопроводите ще намали значително физическите загуби на вода в града“, каза министър Димов.

Общият размер на инвестицията е над 115,3 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 80,7 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Министър Димов подписа и договор за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа в Тутракан. С доизграждане на канализационната мрежа в града ще се осигури 100% свързаност на населението към канализацията, което ще повиши качеството на ВиК услугите. Допълнително над 10 000 жители ще получат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води. С изграждането на новата ГПСОВ ще се осигури събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води от територията на града преди заустването им в река Дунав.

„Ограничаването на замърсяването на речните води ще подпомогне и за опазване на биологичното разнообразие в река Дунав с ефект и извън границите на страната“, каза министър Димов.

Проектът е на обща стойност над 32,3 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 22,7 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 30 месеца.

Последвайте канала на

Мая Йорданова
791 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини