Подземен кадастър за ВиК ще прави регионалното министерство

  • 25 януари 2018 10:31

  • 961
  • 0
Подземен кадастър за ВиК ще прави регионалното министерство
© pixabay.com

От регионалното министерство подготвят подземен кадастър за ВиК, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Това е част от новия Закон за водоснабдяване и канализация.

Една от социалните мерки, които се предлагат, е гарантиране на минимално водно количество до 50 л вода на ден за човек. Това количество е за определените като уязвими потребители и/или ползватели на ВиК услуги да се гарантира разходването на минимално водно количество до 50 л вода на човек на ден. Обсъжданото количество е 1,5 куб. м на месец с цена от 1 лв./куб. м. То е за хората, които са социално уязвими. Разликата до определената от съответния ВиК оператор цена ще се субсидира от държавния бюджет, се предвижда в проектозакона за водоснабдяване и канализация.

Проектът предвижда доставката, монтажът и пломбирането на водомер в полза на уязвими лица да се извършва от ВиК оператора, а разходите да му се възстановяват от държавния бюджет като част от изплащаната му субсидия.

Като мярка за защита на уязвимите потребители и/или ползватели да се осъществяват чрез взаимодействие между създаден със Закона за ВиК Фонд и ВиК операторите.
Информация за лицата, попадащи в обхвата на групите уязвими потребите, ще бъде подавана на Фонда от Агенцията за социално подпомагане.

Изграждането на подземен кадастър, който ще описва цялата ВиК мрежа в страната, е една от идеите, които ще залегнат в новия Закон за водоснабдяването и канализацията. От 25 януари 2018 г. започва едномесечната обществена консултация за изготвяне на законопроекта.

С новия закон ще се урежда стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услугите, като се дефинират права и задължения на потребителите.

Ще се регламентира редът за планиране на развитието, изграждането и управлението на ВиК системите, консолидацията, разработването на регионални генерални планове, възникване и учредяване на сервитути и упражняване на произтичащите от тях права.

По време на консултацията ще бъдат приемани предложения за управлението на ВиК системите и съоръженията след приключване или изтичане на действащите към момента договори за тяхното стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на ВиК услугите, които променят границите на обособените територии или броя на ВиК операторите, начинът на управление на активите и др.

Нора Виткова
961 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини