Приета е актуализирана държавна политика за радиочестотния спектър

31 август 2016 12:03

Приета е актуализирана държавна политика за радиочестотния спектър
© Novini.bg
978 0

Правителството прие Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър на България, съобщи пресслужбата на кабинета.

В документа са отразени настъпилите през последните 10 години промени на национално и международно ниво, които оказват влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. Те са свързани основно с уеднаквяване на българското и европейското законодателство, както и с приети актове на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и Европейската конференция по пощи и телекомуникации (СЕРТ).

Актуализираната държавна политика определя тенденциите и насоките за планиране и разпределение на радиочестотния спектър в страната в краткосрочен период – до края на 2017 г., в средносрочен – до края на 2019 г., когато ще се проведе следващата световна конференция по радиосъобщения, и в дългосрочен – след 2020 г. До края на 2017 г. се планира предприемането на действия по осигуряване на възможност за стартиране на процеса на ползване на обхват 800 MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги; преразпределение на ползването на радиочестотна лента 3400-3600 MHz по ползватели за осигуряване на условия за нейното ефективно използване; предприемане на действия по препланиране на телевизионни канали в ІV и V обхвати от страна на КРС с оглед освобождаване на радиочестотен спектър, използван за DVB-T, за безжични широколентови мрежи, с цел осигуряване на хармонизирано ползване на обхват 700 MHz.

В средносрочния период следва да продължи работата за преодоляване на различията с държавите от ЕС по разпределяне и използване на радиочестотния спектър. Важна насока е премахването на пречките за внедряване и развитие на новите технологии в радиокомуникациите, които използват по ефективен и гъвкав начин радиочестотния спектър и предоставят възможност за съвместимост и съвместно съществуване на различни платформи.

Основна задача остава и подготовката и участието на България в следващата световна конференция по радиосъобщения. В дългосрочен план усилията ще са насочени към адаптиране на националните особености в съответствие с политиката и разпределенията на ЕС и актовете на МСД и СЕРТ.

Като резултат се очаква да се създадат предпоставки за постигане на целите за ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър чрез хармонизирано разпределение на честотния 631 август 2016 г. ресурс и чрез него – стимулиране на пазара на електронни съобщения и разгръщане на електронни съобщителни услуги от пето поколение (5G). Проектът на

Актуализира държавна политика беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТИТС.

Мая Йорданова
978 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини