Парламентът одобри създаването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

14 юли 2015 16:41

Парламентът одобри създаването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
© Булфото
1133 0

Депутатите одобриха на първо четене промените в Закона за енергетиката. „За” гласуваха 107 депутати, 33 бяха против, а 10 се въздържаха.

С така приетите промени се създава Фонд „Сигурност на електроенергийната система”. Той ще управлява средствата, постъпващи за целите на компенсиране недостига на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му с решение на комисията. Компенсирането на недостига на обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда ще се извършва ежемесечно. В същото време производителите на електрическа енергия ще правят вноски към Фонда в размер на 5 на сто от ежемесечните си приходи от продадената електрическа енергия без ДДС.

В преходните разпоредби се предвижда в срок до 31 юли 2015 година КЕВР да приеме решение, с което установява нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени. Предлаганата разпоредба има за цел правилно правоприлагане на обществения доставчик и крайните снабдители на императивната норма по ЗЕВИ, по силата на която последните изкупуват по преференциални цени само количествата електрическа енергия до размера на истинското специфично производство на електрическа енергия.

Измененията предвиждат и количествената електрическа енергия, надхвърлящщи количествата, осигуряващи приходи на производителите от ВЕИ-та, съответстващи на заложените в преференциалните цени ценообразуващи елементи, да бъдат изкупувани от обществения доставчик по цена за излишък на балансиращия пазар.

Чрез преходните и заключителни разпоредби се извършва и промяна в Закона за ВЕИ-тата. С така одобрените промени на първо четене КЕВР ще определя индивидуална преференциална цена за производителите на електрическа енергия от възобновяемите източници, за които е констатирано съществено превишение на инвестиционните разходи, формиращи преференциалната цена над действителните разходи, свързани с изграждането на енергийния обект, пише "Фокус". Превишението е съществено при разлика от 5 на сто.

Константин Тодоров
1133 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини