РИОСВ - Хасково принудително спря дейността на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград

  • 21 април 2022 13:16

  • 508
  • 6
РИОСВ - Хасково принудително спря дейността на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград
© Pixabay
Слушай новината Слушай новината

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково спира дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД в Димитровград заради нарушения на нормите за качество на въздуха. Днес инспекцията издаде принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на горивната инсталация, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Решението е след поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието, за които са съставени редица административни актове и наказателни постановления през последните месеци. Със спирането на инсталацията се преустановяват нарушенията и се предотвратява непосредствената опасност от замърсяване на околната среда по компонента атмосферен въздух, с което се ограничава и рискът за здравето на хората.

Според заповедта за налагане на мярката „ТЕЦ Марица 3“ АД трябва да спре работа незабавно. Горивната инсталация ще бъде спряна днес чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на местата за подаване на гориво (въглища и биомаса) към котел ОР 380в за производство на електроенергия с мощност 370 MWth. Операторът не е спазил условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид са довели до нарушение на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград.

Припомняме, че през 2021 г. след възобновяване на работата на оператора на 25 май са регистрирани стойности на серен диоксид, които превишават пределната средночасова норма от 350 µg/m3 (при нормативно регламентирани 24 стойности за една календарна година). Данните са от  автоматичната измервателна станция „Раковски“ в Димитровград. При една от последните проверки през февруари инспекцията е установила и изпускане на видими неорганизирани емисии от вредни вещества в сиво-черен цвят от компрометираните участъци на сградата на котелното помещение. 

РИОСВ-Хасково: Димитровград е бил обгазен със серен диоксид

Не е спазено съотношението за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса, заложено също като условие на разрешителното – нарушението е установено от РИОСВ всеки месец от юни 2021 г. насам. В края на октомври при проверка по сигнал за запрашаване са установени и неорганизирани емисии от въглищен прах заради липсваща обшивка от ламарина, повредена от корозия и силни ветрове. На 5 ноември е дадено предписание за ремонт, което не е изпълнено и до момента. От май до декември 2021 г. в РИОСВ – Хасково са регистрирани 25 сигнала във връзка с нередности при дейността на ТЕЦ „Марица 3” АД – Димитровград, а за по-малко от четири месеца през тази година са подадени още 20 сигнала.

Срокът на действие на ПАМ е до привеждане на горивната инсталация в състояние, което да не позволява възникване на непосредствена опасност от замърсяването на околната среда по компонент атмосферен въздух по смисъла на чл. 4 от ЗООС, както и до недопускане на неорганизирани емисии на вредни вещества, констатирани от контролния орган по ЗООС и контролния орган по Закона за устройство на територията.

Припомняме също, че превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България, което е в напреднала фаза и се очаква решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни.

Филип Епитропов
508 6

Свързани новини

Коментари 6

Добави коментар
Илитерат

2022.04.21 | 14:41

6
Редакцията,какви точно са тези неорганизирани емисии и какво ги отличава от организираните?Всички Ваши читатели ще Ви бъдем благодарни за разяснение.
иван

2022.04.21 | 13:38

5
ВСЕ РУСИЯ ВИ Е ВИНОВНА.ВЗЕМЕТЕ СЕ ПОГЛЕДНЕТЕ НА КАКВА ДЪРЖАВА ЗАПРИЛИЧАХМЕ.ПЪК И НАРОДА ВЕЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВА.САМО ПЛЮЕ И НЕ МУ СЕ РАБОТИ.КОИ ЩЕ ВИ ХРАНИ.ГРЪДА РАЖДА ЪДА НА ЗЕМЯТА...
иван

2022.04.21 | 13:38

4
ВСЕ РУСИЯ ВИ Е ВИНОВНА.ВЗЕМЕТЕ СЕ ПОГЛЕДНЕТЕ НА КАКВА ДЪРЖАВА ЗАПРИЛИЧАХМЕ.ПЪК И НАРОДА ВЕЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВА.САМО ПЛЮЕ И НЕ МУ СЕ РАБОТИ.КОИ ЩЕ ВИ ХРАНИ.ГРЪДА РАЖДА ЪДА НА ЗЕМЯТА...
иван

2022.04.21 | 13:38

3
ВСЕ РУСИЯ ВИ Е ВИНОВНА.ВЗЕМЕТЕ СЕ ПОГЛЕДНЕТЕ НА КАКВА ДЪРЖАВА ЗАПРИЛИЧАХМЕ.ПЪК И НАРОДА ВЕЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВА.САМО ПЛЮЕ И НЕ МУ СЕ РАБОТИ.КОИ ЩЕ ВИ ХРАНИ.ГРЪДА РАЖДА ЪДА НА ЗЕМЯТА...
иван

2022.04.21 | 13:37

2
ВСЕ РУСИЯ ВИ Е ВИНОВНА.ВЗЕМЕТЕ СЕ ПОГЛЕДНЕТЕ НА КАКВА ДЪРЖАВА ЗАПРИЛИЧАХМЕ.ПЪК И НАРОДА ВЕЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВА.САМО ПЛЮЕ И НЕ МУ СЕ РАБОТИ.КОИ ЩЕ ВИ ХРАНИ.ГРЪДА РАЖДА ЪДА НА ЗЕМЯТА...

2022.04.21 | 13:24

1
ТОВА СА ПОЛИТИЧЕСКИ ВРЪТКИ ЗА ДА СЕ СПАСИ РУСКОТО ВЛИЯНИЕ

Добави коментар

Водещи новини