Над 288 000 семейства са получили социална помощ за отопление тази зима

  • 07 декември 2021 13:52

  • 1397
  • 0
Над 288 000 семейства са получили социална помощ за отопление тази зима
© Pixabay

Според данни на Агенцията за социално подпомагане 288 350 семейства са получили целева помощ и еднократна финансова подкрепа за отопление през тази зима. От тях 261 001 са получили целева помощ за отопление за петте месеца на отоплителния сезон в размер на 523.55 лв., а одобрените за получаване на еднократна финансова подкрепа от 300 лв. са 27 349, съобщават от АСП.

И през тази година най-много са отпуснатите целеви помощи за отопление с твърдо гориво (дърва и въглища) - 225 389, като 2 250 от тях са в натура. На 30 006 лица и семейства помощта е отпусната за отопление с електроенергия, на 5 166 за парно и на 440 за природен газ. Най-голям брой са получилите целева помощ за отопление в областите Пловдив - 20 772, Благоевград - 20 739 и Враца - 12 669.

Изплащат еднократната финансова помощ за отопление

Разходването по предназначение на предоставените целеви помощи за отопление се контролира от АСП.

При установено нарушение помощта трябва да бъде възстановена, а злоупотребилите ще бъдат лишени от възможност да я получат за следващия отоплителен сезон. Еднократната финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лв. беше въведена от служебното правителство, което осигури и допълнителни разходи за изплащането ѝ, припомнят от Агенцията.

Тази помощ е предназначена за всички, на които е отказано отпускането на целева помощ за отопление поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда", която да е активна и към 1 ноември. От нея можеха да се възползват и хората, които отговарят на критериите за получаване на целева помощ за отопление, но не са кандидатствали за нея в определения за това срок - до 31 октомври 2021 г.

Заявления за отпускането на финансовата подкрепа се подаваха в дирекциите "Социално подпомагане" до 23 ноември 2021 г. Помощта се изплаща еднократно, съгласно избрания от хората начин - по лична банкова сметка или чрез "Български пощи" ЕАД. За тези, които са заявили получаването на помощта по банков път, средствата вече са преведени по посочените от тях лични сметки. Изплащането на еднократната финансова подкрепа чрез териториалните поделения на "Български пощи" ЕАД ще бъде в периода от 9 и до 23 декември включително.

Ако някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина или близък с нотариално заверено пълномощно. Неполучените средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет.

Мая Йорданова
1397 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини