РДНСК Видин установи незаконен ремонт на язовир "Дражинци"

  • 30 август 2021 16:52

  • 863
  • 0
РДНСК Видин установи незаконен ремонт на язовир "Дражинци"
© ДНСК

РДНСК Видин извърши проверка по документи и на място на строеж първа категория: „Ремонт и възстановяване на язовирна стена и съоръженията към нея на Язовир „Дражинска бара“, с. Дражинци, община Ружинци. Установено е, че общината не е одобрила проект и не е издала Разрешение за строеж за язовир „Дражинска бара“, който е публична общинска собственост. Строежът се изпълнява от „МОНТАЖИ“ ЕАД, които с уведомително писмо от 07.08.2020 г. до кмета на община Ружинци посочват, че Експертен съвет към „ДКК“ ЕАД е одобрил техническия проект. Също така е отбелязано, че предвидените ремонтно-възстановителни дейности са по чл. 151, ал. 1, т. 2, според който не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт. Строежът няма и технически надзор.

С Решение №495/13.07.2018г. Министерски съвет определя „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири-държавна и общинска собственост. Тя от своя страна възлага изпълнението на „МОНТАЖИ“ ЕАД. 

Кирил Петков: 631 млн. лева са изразходвани за язовирите без обществени поръчки

Извършената проверка от служителите на РДНСК Видин показа, че описаните и извършени строително-монтажни работи не представляват текущ ремонт. Същите попадат в хипотезите на Допълнителните разпоредби в ЗУТ за „Основен ремонт“, които са надлежно описани в § 5, т. 42. Предвид императивните разпоредби на ЗУТ, ДНСК приема за нищожни решенията на Експертния съвет към „ДКК“ ЕАД. 

Извършената проверка е вследствие на постъпило писмо от областния управител на област Видин. Предвид установените нарушения на Закона за устройство на територията в ход е процедура за спиране на строителството и забрана достъпа до строежа. Предстои административно наказателно производство за всички участници в строителството, съобщиха от пресцентъра на ДНСК. 

Филип Епитропов
863 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини