Зам.-министър Тончева: За МОСВ са приоритет природа, биологично разнообразие и неговото опазване

  • 07 юни 2021 19:00

  • 183
  • 2
Зам.-министър Тончева: За МОСВ са приоритет природа, биологично разнообразие и неговото опазване
© МОСВ

„Упражнявайте правомощията си компетентно и професионално, защото по този начин може да си опазим природата и да спрем посегателствата срещу видовото разнообразие“. Това заяви заместник-министърът на МОСВ Емилия Тончева на среща с регионалните структури на ведомството.

Тя даде пример с последния случай на отровен Черен лешояд край Добринище и припомни, че в България няма нито един разкрит случай на поставяне на отрова или отровна примамка.

„Това, което се случи в Добринище е емблематично. Конят, така както е поръсен с отровната примамка, е бил заровен на мястото, където е намерен. Това означава, че отровата върху тялото на животното може да проникне в почвата. Затова, когато получите сигнал от НПО-та, или от гражданите, апелирам да се отнесете   изключително сериозно“, подчерта заместник-министър Тончева. По думите й това е много тежко престъпление срещу природата и видовото разнообразие на България и създава голяма опасност за живота и здравето и на хората.

Заместник-министър Тончева посъветва директорите да бъдат прецизни при създаването на протоколи за подобни случаи. По думите й трябва подробното описание на фактическата обстановка и даването на предписания на компетентните органи. „Във всеки конкретен случай вие може да прецените кои институции да бъдат сезирани.  Ако не го направите максимално бързо и професионално  шансовете за разкриване на тези тежки престъпления рязко намаляват“, категорична бе Емилия Тончева.

„Няма как престъпления срещу природата да бъдат разкрити без вас. Вие сте двигателят, вие сте защитниците на природата по места“, завърши зам.-министър Тончева.

Заместник-министър Петър Димитров заяви, че се подготвя инструкция как да се действа в такива случаи.

Днес в МОСВ постъпи сигнал от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, който гласи: На 04.06.2021 г. сутринта, при рутинно проследяване на движението – по данните от GPS предавателя, на черен лешояд с наименование K67 - „BLACKY SKRILL“, с опознавателна маркировка: К67 - жълт ПВЦ пръстен с черен надпис, на десен крак, W0711 - метален пръстен на ляв крак, идентификационен микрочип № 982091065667300, с предавател с рег. № 210436, служител на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ Симеон Ангелов Марин е констатитирал необичайно поведение: телесната температура на птицата е нормална към 17:29 часа на 03.06.2021, след което към 02:57 на 04.06.2021 е рязко паднала, а акселерометъра показва неестествени данни от предавателя. Точката, където птицата за последно е имала нормална температура, се намира край Добринище, след което ерегистриран спад в телесната температура и движение на предавателя завършващо в р.Места.

Черният лешояд е реинтродуциран в българската природа от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, което осъществява дейности по международен проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ - LIFE14 NAT/BG/649.

Черният лешояд е консервационно значим вид – поставен е под защита със Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) от 2002 г. Видът е включен в Червената книга на Р България, както и в Приложение №3 към чл.37 от ЗБР, като защитен вид и в Приложение №2 към чл.6, ал.1, т.2 и т.3 от ЗБР, като вид, изискващ обявяване на зони за защита на местообитания, чрез мрежата Натура 2000.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.1, т.2 от ЗБР е предвидено опазване на местообитанията на видове по ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна – за видовете животни и растения, посочени в Приложение № 2 от ЗБР. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.1, т.3 от ЗБР е предвидено опазването на местообитанията на видове по ДИРЕКТИВА 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици – за видовете птици, посочени в Приложение №2 от ЗБР. Съгласно разпоредбата на чл. 37 от ЗБР  за защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в Приложение № 3 от ЗБР. Видовете отбелязани със знак „!“ са включени и в Приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.

Novini.bg
183 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
Reneewkwva

2021.06.08 | 14:22

2
М­л­­а­д­а­­ ­­м­о­­к­­р­­­а­­ ­­­у­­­ч­е­­­н­­и­­ч­к­­а­­­ ­­ч­у­­к­­а­­ ­ ­­W­­ ­­W­ ­­­W­­ ­­.­­ ­B­­ ­G­­ ­­1­ ­­­7­­­ ­.­ ­C­ ­L­­ ­­U­­­ ­­B
Jessicazslba

2021.06.08 | 12:07

1
М­­л­­­а­­­д­­­а­­ ­­м­о­­к­р­­­а­ ­у­ч­­­е­н­и­­ч­­к­­а­­­ ­­­ч­­у­­к­­а­­ ­­ ­­W­ ­­W­ ­­W­­­ ­­.­­­ ­­B­ ­G­­ ­1­ ­7­ ­­­.­­­ ­C­­ ­­L­­ ­­­U­ ­­­B

Добави коментар

Водещи новини