Започна разможителният период на пеликаните в резервата "Сребърна"

23 февруари 2021 13:26

Започна разможителният период на пеликаните в резервата "Сребърна"
© МОСВ
90 0

Започна размножителният период в колонията на къдроглавите пеликани /Pelecanus crispus/ на територията на поддържан резерват "Сребърна". Това съобщават от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

В момента около 50 двойки от защитения вид са изградили гнезда на четири наколни платформи и в тръстиковите масиви около тях в традиционното гнездилище, намиращо се в централното водно огледало. В рамките на две години къдроглавите пеликани са градили гнезда в други, закътани, места в източните части на резервата, подплашени от набезите на енотовидно куче през 2019 г.

Това в значителна степен е затруднявало наблюдението им. Кък момента пеликаните са активни, със силно зачервени гуши, което е сигурен знак за началото на активен размножителен период, посочват от МОСВ. Очаква се след около 35 дни да се сдобият с поколение.

Водното ниво в езерото е 265 см при южния шлюз на канала "Драгайка". В средата на февруари хидротехническите съоръжения са били отворени, което е позволило навлизането на води от река Дунав във водните площи на резервата.

Захранването на езерото със свежи води е от изкючителна важност за функционирането на екосистемите в поддържания резерват "Сребърна". По тази причина в ход са процедурите по проект, финансиран от Оперативна програма "Околна среда среда 2014-2020 г.", в който основна дейност е изграждането на захранващ канал в западната част на резервата. Охраната на резерват "Сребърна" извършва ежедневни обходи и засилено наблюдение на водоплаващите птици.

Novini.bg
90 0

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар