Рекултивация на общинското сметище се извършва в община Трекляно

  • 26 януари 2021 09:13

  • 217
  • 0
Рекултивация на общинското сметище се извършва в община Трекляно
© Pixabay

Първа копка, официална церемония и пресконференция се състояха в община Трекляно по изпълнението на проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци в поземлен имот №009025 с ЕКАТТЕ 75232 по КККР на с.Уши, община Трекляно".

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

Изпълнението на проекта е насочено към изпълнение на мерки по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Трекляно, което не отговаря на изискванията. Площадката на депото е разположена върху имот с площ от 9,677 дка. Площта на депото, която ще бъде рекултивирана е 0,25 ха, съобщиха от общината.

Емил Димитров: Държавата даде 3 пъти пари за сметищата, някои кметове се забавиха

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати устойчивост и дълготрайност на рекултивираното депо, намаляване на негативното въздействие върху околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда, подобряване на качеството на живот на жителите на общината.

Община Трекляно предвижда на рекултивираното депо да бъдат създадени нови зелени площи. 

Започналият вече проект е с начална дата 10 юни 2020 г. и финален етап - 10 май 2022 г. Общата стойност на проекта е 209 134.28 лв., от които европейско финансиране 177 764,14 лв, а националното съфинансиране е в размер на 31 370,14 лв.

Novini.bg
217 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини