Вижте условията, на които трябва да отговарят родителите, чиито деца не са приети на градина

20 януари 2021 14:00

Вижте условията, на които трябва да отговарят родителите, чиито деца не са приети на градина
© Булфото, архив
554 0

Държавата определи условията, по които родители могат да получат финансова компенсация за това, че детето им не е прието в общинска държавна градина. Месечният размер на средствата за компенсиране не трябва да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година. Така се очаква помощта да е около 300 лв. 

От Министерството на образованието и науката (МОН) публикуваха проекта днес.

Ето и условията, които са поставени:

1. детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година;

2. детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;

3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година, поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;

4. за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;

5. ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище - частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране; 6. родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази наредба.

На компенсация подлежат разходите за:

1. за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1 , т. 5;

2. за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца;

3. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица;

4. разходи за отглеждане на детето в размер на 20 на сто от разходите по т. 3.

Важно е да се знае, че за всяка учебна година родителите, които желаят да получават компенсация, в срок до 15 октомври подават заявление по образец.

Кога за всяко дете в София ще има място в детските градини?

До решението за отпускането на финансови средства за неприетите деца се стигна след масовото недоволство на родителите в София. Повече от 9000 деца останаха извън системата в столицата след голямото майско класиране. Имаше няколко протеста и настояване за ваучери за всички деца. Помощта, която сега се отпуска, ще е за малчуганите над 3 г.

Цялото постановленеи за компенсациите вижте тук

Novini.bg
554 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини