МРРБ осигурява над 4,5 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове на общини

  • 19 януари 2021 09:47

  • 188
  • 0
МРРБ осигурява над 4,5 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове на общини
© Pixabay

Малко над 4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за финансово подпомагане на общините за изработването на общи устройствени планове /ОУП/ през тази година, информират от министерството.

Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове.

На интернет страницата на министерството са публикувани документите, указващи реда и условията за финансиране, като всички параметри се определят в споразумение между МРРБ и общините.


Сумите за финансово подпомагане са с включен данък добавена стойност и се изчисляват процентно от договорените цени между общините и избраните изпълнители, според категорията на общините, които са разделени на три групи. За големите общини от първа група се изплащат 50 на сто от договорената сума, но не повече от 164 048 лв. За общините от втора и трета категория, попадащи във втора група, се изпаща 65 на сто от договорената сума, но не повече 142 650 лв. За трета група, в която са общини от четвърта и пета категория, се покриват 80 на сто от сумите, но не повече от 121 253 лв.

МРРБ ще финансира както общините, които през тази година започват дейности по изработка на ОУП, така и тези, които са кандидатствали след 2016 г., но не са сключили споразумение с министерството до изтичването на бюджетната 2020 г. Допуска се и финансиране на общините, които са сключили договор с изпълнител след 2014 г., но чието действие не е приключило. Финансова помощ се предвижда и за общините, попадащи в обхвата на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Процедурите, свързани с осъществяване на финансови трансфери, се изпълняват съобразно сключените споразумения и са в пряка зависимост от активността на местните власти.

Към настоящият момент 147 общини в България разполагат с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия, напомнят от министерството. В периода 2014 - 2020 г. за дейността по финансово подпомагане изработването на ОУП на общини от МРРБ са предоставени трансфери в размер на малко над 18,2 млн. лв.

Novini.bg
188 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини