Обявиха лотарията на Божков във фалит

13 януари 2021 20:29

Обявиха лотарията на Божков във фалит
©
19651 8

Основната фирма, през която оперираше закритата преди година "Национална лотария" на бизнесмена Васил Божков – "Ню Геймс" АД, е обявена в несъстоятелност с решение на Софийския градски съд от 6 януари тази година. Това става ясно от съобщение в Търговския регистър.

Съдът приема, че началната дата на неплатежоспособността на дружеството е 27 февруари 2020 г. Съдът налага обща възбрана и запор върху цялото имущество на длъжника, независимо от досега наложените запори от НАП, някои от които вече паднаха в други производства. С решението се продължава възбраната върху Телефонната палата, за която Божков се оплака миналата година, че е запорирана заради евентуални бъдещи приходи от несъществуващ музей. Бизнесменът, който се намира в Дубай заради редица предявени към него обвинения от прокуратурата, купи сградата от БТК през 2017 г. за 33.9 млн. лв. и имаше намерение да я превърне в музей.

Петима потърсиха 4,5 млн. лв. от печеливши билети на Национална лотария

Към делото са привлечени общо 9 фирми - контрагенти и физически лица с печалби от по няколко милиона лева. Вещото лице е установило, че общата сума на разсрочените печалби към 31 август 2020 г. е в размер на 30 976 000 лв. Провизиите за определените парични печалби са (-) 17 756 544 лв., а задължението за изплащане на парични печалби е 16 250 195 лв. Имуществото на "Ню Геймс" АД по баланс към 31 август 2020 г. е в размер на 50 млн. лв. Съдът смята за безспорно установена неплатежоспособността на дружеството. В мотивите съдът коментира тежките последици от внезапното законодателно решение за въвеждането на държавен монопол върху лотариите миналата година.

"Като съд по несъстоятелността обаче, който се сблъсква с търговско-правните, гражданско-правните и социални последици, резултат от законодателното преуреждане на хазартната дейност по отношение на длъжника "Ню Геймс" АД, не може да не се посочи, че изменението на Закона за хазарта нарушава правната сигурност и създава пълна непредвидимост по отношение на дейността на правните субекти, които добросъвестно до този момент са осъществявали такава", пише в решението. 

В него се посочва, че преди промените в Закона за хазарта дейността на "Ню геймс" е била доста печеливша. Към края на 2017 г. печалбата е над 108 млн. лв., а в края на 2019 г. тя вече достига над 123 млн. лева. Преди законовите промени "Ню Геймс" е изпълнявало в срок и изцяло своите задължения. "Подобна промяна, като тази в Закона за хазарта, предприета в рамките изключително кратък срок, без сериозна правна обосновка за въздействието на нормативния акт, изисквана в Закона за нормативните актове, представлява намеса в икономическата структура на обществото, която не може да не причини значителни сътресения", посочва съдът.

Според магистратите законовите промени са нанесли "огромни и непоправими щети, които не биха могли да бъдат предотвратени по какъвто и да е начин заради тяхната внезапност и дефинитивност". "Засегнатите правни субекти, какъвто е и длъжникът по настоящото дело "Ню Геймс" АД, са лишени практически каквато и да е възможност за правна защита по административен или съдебен ред. Никой стопански субект не може в рамките на няколко дни да преструктурира или промени дейността си, която е създавал и развивал в продължение на години. Никое търговско дружество, колкото и печеливша да е била дейността му, не би могло да продължи да изпълнява задълженията си, след като е лишено от възможността да генерира приходи занапред", пише в решението на СГС.

Бизнесът на Божков в Молдова разследван и за неплатени данъци

Непоправима вреда е нанесена и на хората с печеливши билети и контрагентите. "За подобен извод не са необходими някакви специални знания - достатъчна е нормалната житейска икономическа и правна култура, за да може да се предвиди настъпването на подобни последици. Последици, които във веригата на свързаност на стопанските субекти, нанасят и допълнителни вреди на стопанския живот в държавата", подчертава съдът. 

В мотивите се споменава, че по време на делото институцията е била залята от молби за предявяване на вземания, независимо че все още не е открито производство по несъстоятелност. "Това, съотнесено с обстоятелството, че практически върху цялото налично имущество са наложени обезпечителни мерки, обосновава извода за задлъжнялост, която е изключително опасна за интересите на кредиторите, и която, преценена с оглед цялостното поведение на длъжника, съставлява опасност за масата по несъстоятелността", пише в решението на Софийския градски съд.

В него се споменават няколко умишлени според магистратите действия на длъжника, поради които е преценено, че има спешна нужда от обявяване на нъсъстоятелността. Съдът стига до извода, че след назначаването на временен синдик на "Ню Геймс" фирмата длъжник "умишлено" е сключвала договори за кредит (най-вероятно без знанието на синдика), за да увеличи общата си задлъжнялост, със свързано с нея дружество, с което "злепоставя интересите на всички останалите кредитори". Освен това по този начин същият създава предпоставки за водене на отменителни искове, което допълнително ще натовари с разноски масата по несъстоятелността.

Димитър Ганев отрече твърденията на Божков, че "Национална лотария" е била принудена да плаща подкупи

Освен това съдебно-счетоводната експертиза е установила, че от 29 февруари 2020 г. до 31 август 2020 г. задълженията към доставчици на "Ню Геймс" са намалели с около 24 млн. лв. заради прихващания, цесии, изплатени печалби, които обаче не са били одобрени от синдика и според съда са недействителни. Това обаче ще наложи водене на искови производства, което допълнително ще забави хода на производството по несъстоятелност. "Още повече, както е посочено по-горе, между длъжника и част от кредиторите му са налице отношения на свързаност и всички те имат поведение не на самостоятелни правни субекти, а на такива, които действат в икономическа група и са подчинени на общ собственик, поради което е очевиден стремежът да бъдат обслужени техните интереси", пише още в решението.

АДФИ: Две от фирмите на Васил Божков са ощетили държавата с много над 210 млн. лева, проверките продължават, сумата се очертава да бъде много по-голяма!

Съдът постановява още да не се провежда първо общо събрание на кредиторите поради две причини – липсата на четивни финансови отчети на дружеството и пандемичната обстановка. Съдът е установил липсата на надлежно обявени в Търговския регистър финансови отчети на лотарията за период от 4 години – за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., което според него обуславя "извода за наличие на умишлено поведение, което не може да се свърже с добросъвестно упражняване на права".

Решението на СГС може да се обжалва пред апелативния съд в 7-дневен срок. В последните няколко месеца съдът отмени редица решения на закритата Държавна комисия по хазарта за отнемане на лицензите на хазартните фирми на Васил Божков поради невлезлите в сила актове за данъци и такси в размер на 700 млн. лв., припомня mediapool.bg. Това дава основание на бизнесмена и съдружниците му да мислят за възстановяване на онлайн игрите, чиято дейност не е забранена от закона.

Novini.bg
19651 8

Свързани новини

Коментари (8)

Добави коментар
Гошо от почивка

2021.01.14 | 03:53

122387
До Александър Томов : Ще си позволя да ти оTrоворя тук понеже под онази cтатия която си uзплюл не си дал Bъ3можноcт за отrовоp. Та на въпроса : Казваш че не е ноpMално да питам "Какво аджеbа npавят дBе 17 годишни при мъж който rони чеTиpидеceтте и то поcред Hощите? Тоест според теб това е Hоpмално? От къде на къде? Къде са им pодuтелuте на тия деца? И което е по важното на какво са ги наyчuлi nрез rодините? На нищо, едHо голямо НИЩО. И3ле3, огледай се, всяка BTора 13-14 rодишна nukла се ноcи облечена като охия от коловръстното, nуши, nие, дpуcа се и тъpcи баTко да я... ай сети се какво. Аз ли съм rо измислил това? Аз ли съм виновен илu може би онзи с псевдонима @Младич? Виновна е системата, виновни сте и вие жуpналиcтите, понеже обърнахте Bcuчко на nанаup, вдъхнахте на децата едновременно чувство за безнаказност, огромно безпочвено самочувствие и ги заливате ежедневно с nомuяTа на така наречените nоnyляpHi лuчHоcTu, кой къде бил на nочиBка, кой къде си Typuл боTоkc, кой си yrолемил rъpдиTе, кой си nоkазал 3адHите частu и т.н. Това е BАШUЯ npимеp уважаеми ми жуpналиcти, в съшото време cиcTемата върза ръцете на yчителиTе и ги превърна в безправни падари, затова и гилдията страда все по-силно от липcа на kадри. Така че уважаеми ми господин Томов, преди да четеш моpал при това без да даBаш nравото на отrовоp, се замисли добре къде е вината за случилото се с тия MоMuчета и Bcички оcTанали nоcледвали cъдбаTа им. Никъде не съм казал че одобрявам uзнасuлBането , даже напротив това е нещо отвpатuтелно, НО отново мястото на въпрсните ДЕЦА не е при мъж на почти 40 rодини.
Вашето име

2021.01.14 | 07:20

122412
"В събота две момичета били на купон, където бил и мъжът. Той упоил едната от жертвите си, която е непълнолетна. Другото момиче било негова приятелка и първоначално тръгнало доброволно с него." Не е като съвсем да са му се хвърлили на врата. Сега да не изясняваме механиката на престъплението, а то е такова. Пийни нещо успокоително. А, що се отнася до въпросния Писач, отдавна съм го забелязал, че е провокатор. Драска си каквато поръчка има и под ла*ната които изсира няма коментари, да не ги ръчка някой, че ще се размиришат още повече. Злобно, жалко човече е той под визията на мнения сее злъч, удобна за господарите си.
Гошо от почивка

2021.01.14 | 03:40

122386
Ще си почакат тия с билетчетата.
Lissa

2021.01.14 | 01:02

122341
Искаш ли да си намериш жена за една нощ? Влизай в --- Sexconn.Com
Ох

2021.01.13 | 22:16

122220
Къде е била държавата като е сключвала договор със фирмата на бишков да защити участниците и измамните плащания в светлото бъдеще . Печелившите трябва да съдят държавата че неса защитени от измами и фалити

2021.01.13 | 21:23

122155
Печалбата пълно за празно за киро гела 300 милиона
Българин

2021.01.13 | 21:14

122143
За Радев имаше ли от тези откраднати пари или той си спечели титлата "Фигурант на Божков" по други начини?
XA XA XA

2021.01.13 | 20:45

122112
САМО ЛОТАРИЯ " ПЕЕВСКИ " ..................

Добави коментар

Водещи новини