Обмисля се от КЕВР да се отдели Комисия за регулиране на ВиК услугите

  • 07 май 2020 14:38

  • 566
  • 0
Обмисля се от КЕВР да се отдели Комисия за регулиране на ВиК услугите
© Novini.bg

Отделяне на функциите и правомощията на Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/, свързани с водоснабдяването и канализацията, в самостоятелна структура с работно име Комисия за регулиране на ВиК услугите е една от идеите, която може да залегне в проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, върху който Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ работи, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Целта е да се повиши ефективността при контрола върху предоставянето на услугите и постигането на дългосрочните показатели за качество при запазване на социалната поносимост на цените.

До 19 май МРРБ събира предложения и коментари в рамките на обществена консултация по изготвянето на законопроекта.

От КЕВР обявиха новата цена на природния газ за този месец

Проект на неговата структура и консултационен документ са публикувани в секция "Проекти на нормативни актове" на интернет страницата на МРРБ и в Портала за обществени консултации.

В момента нормативната уредба за отрасъл ВиК е уредена основно със Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Закона за устройство на територията и техните подзаконови нормативни актове, припомнят от МРРБ и изтъкват, че отрасълът функционира в условията на сложна и фрагментирана нормативна уредба и е необходимо тя да бъде променена, за да осигури възможност за развитие на ВиК инфраструктурата и устойчивост при предоставянето на ВиК услугите в променящата се икономическа и демографска ситуация. Затова се предлага изработването и въвеждането на специален Закон за водоснабдяването и канализацията. Целта му е да се осигурят добри условия за развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура и предоставяне на услуги с необходимото качество и при социално поносими цени за потребителите.

КЕВР решава с колко да поевтинеят парното и топлата вода

Предвижда се законопроектът да разглежда въпросите, свързани с политиката за развитие на отрасъла, собствеността на ВиК системите и съоръженията, дейностите и отговорностите на собствениците на публична ВиК инфраструктура и на ВиК операторите при управлението и развитието ѝ. С нормативния акт ще бъдат уредени въпроси като създаването на условия за планиране на развитието на ВиК системите, изискванията при проектирането и изграждането им, както и вещните права. В него ще бъдат включени и текстове, свързани с функциите на асоциациите по ВиК и подобряване на управлението и ефективността на ВиК операторите.

Очаква се участниците в обществената консултация да направят предложения по въпроси, свързани с начина на управление на активите публична собственост и за механизми за финансиране на необходимите инвестиции за постигане на съответствие на отрасъла с националните и европейските изисквания. Очакват се също предложения за създаването на механизми за насърчаване на добросъвестно потребителско поведение и др.

Novini.bg
566 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини