Проверяват сигнал за замърсяване на р. Марица с нефтопродукти

  • 04 февруари 2020 19:47

  • 952
  • 2
Проверяват сигнал за замърсяване на р. Марица с нефтопродукти
© gettyimages

РИОСВ - Пазарджик, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив и Регионална лаборатория - Пазарджик към ИАОС проверяват замърсяване на река Марица с нефтопродукти, съобщават от екоинспекцията.

Контролните органи са установили инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод "Каучук" АД в отпадъчните води на предприятието. Директорът незабавно е спрял производствения процес, с което е преустановено последващо замърсяване. Установена е производствена авария в цех "Транспортна лента" от спукана тръба на хидравлична преса и е преустановена дейността му.

Замърсяването на река Марица е най-тежкото досега, с тонове измряла риба

Взети са проби от реките Пишманка и Марица за нефтопродукти и полициклични ароматни въглеводороди. Констатирано е, че има филм от нефтопродукти по течението и на двете реки, както и при мостовете на Марица при село Огняново и гр. Стамболийски.

Втори екип от експерти от Регионална лаборатория - Пловдив извършва мониторинг на Марица в участъка от Пловдив до Стамболийски за установяване разпространението на замърсяването с нефтопродукти. След приключване на проверките ще се публикува допълнителна информация за резултатите. "Каучук" АД писмено е уведомило РИОСВ-Пазарджик за причините и предприетите действия.

Няма превишение на пестициди и индустриални замърсители на река Марица

Преди възобновяване на производствения процес екоинспекцията ще извърши контролно пробонабиране от отпадъчните води на предприятието.

Мая Йорданова
952 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
TPTI CETA

2020.02.04 | 21:06

2

ГЕРБ, ДПС и оня с майките гласуваха днес за СЕТА, според който корпоративните интереси са над държавните и не може да се съди предприятие, което замърсява или да се накара слага филтри, ако ще ущети печалбата му.

Тт

2020.02.04 | 20:53

1

Природоубийци.

Добави коментар

Водещи новини