Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни, категорични са от МРРБ

Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост. Това се посочва в писмен отговор на експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на въпроси на БТА.

Важно е да се знае, че в тримесечен срок от издаването на техническия паспорт общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения за изпълнението на предписаните мерки и указания, а с решение на общото събрание се определят и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

Експертите посочват, че към настоящия момент техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г. Прогнозите на техническите експерти на министерството за спазване на нормативните срокове за техническа паспортизация на сградите в страната не са съвсем оптимистични поради наложилия се темп на процеса през последните десет години.

За съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Наредба 5/2006 г., е предоставено нормативно облекчение, според което техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа, ако: лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация); техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на наредбата. Последните й промени са от 2015 г., като през годините няколко пъти бяха удължавани сроковете за изготвяне на техническите паспорти.

След изтичане на срока кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането. В началото на последната година от крайния срок кметът на общината има правомощието да издава предписание до всеки собственик на строеж, за който не е съставен технически паспорт.

Експертите на Министерството напомнят, че чрез съвместната инициатива на МРРБ и на Програмата на ООН за развитие - проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" бяха обновени 50 многофамилни жилищни сгради, за които е извършено обследване за установяване на техническите характеристики и са съставени технически паспорти. По проекта "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., всички 299 одобрени сгради също са обследвани и за тях са съставени технически паспорти.
По изпълняващата се към момента Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по данни към 16 август 2019 г., за 1862 одобрени сгради са съставени технически паспорти.

Всички новопостроени сгради след влизането в сила на наредбата трябва да имат технически паспорти.

Експертите на ведомството не се ангажират с разчети колко би ни струвал техническият паспорт, защото определянето на цена за извършване на услуга за обследване на съществуващ строеж и съставяне на технически паспорт се договаря между собственика или собствениците на строежа и изпълнителя на услугата. Обследването на съществуващи строежи, в т. ч. съществуващи сгради, се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на ресорната наредбата Наредба 5/2006 г. или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

Коментари

  1. 2019.09.21 | 08:21

    сега има законни основания да го забият в пандиза, тоя мръсник.

  2. 2019.09.21 | 08:29

    Мошейници, акт 16 е техническият паспорт на една сграда!

  3. 2019.09.21 | 08:53

    Да ви е** май*** ненаяли се, мрете политици, съдии и всички останали боклуци!

  1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Избрано от Интернет