Проф. Георги Близнашки: Конституцията има нужда не от промени, а от фина настройка

  • 10 юли 2019 07:02

  • 742
  • 4
Проф. Георги Близнашки: Конституцията има нужда не от промени, а от фина настройка
© Булфото/Архив

България има много добра Конституция, бих казал най-добрата в Централна и Източна Европа, каза в интервю за БТА проф. Георги БлизнашкиГеорги Близнашки Проф. Георги Петков Близнашки е роден на 4 октомври 1956 г. в с. Скравена, Софийска, който съвсем наскоро стана първият доктор на науките по конституционно право в страната. Той е университетски преподавател по конституционно право, екс служебен премиер на страната /август - ноември 2014 г./, бил е водещ експерт към Конституционната комисия към 7-то Велико народно събрание.

Според проф. Близнашки, когато се говори за промени в Закон номер 1 на страната, всички трябва да си дават ясна сметка, че нямаме право на безотговорни импровизации. По думите му Конституцията по-скоро се нуждае от фина настройка, а не от реформи, защото в противен случай има риск да бъдат разбити основите на националната държавност. В българската конституционна система са вградени елементи на стабилност - правителствата идват и си отиват, а президентът е факторът, който осигурява приемственост и постоянство в политиката, посочва Близнашки. И допълва, че Конституцията ни не е морално остаряла, а може да се надгражда, без да се залита към някакви авторитарни експерименти.

По традиция у нас започва да се говори за Основния закон, когато настъпва някаква криза, казва Близнашки. А всъщност, Конституцията ни съпровожда във всички политически прояви и, когато си върши работата, го прави незабелязано, регулирайки най-съществените процеси в обществото, посочва ученият. Според него нашата Конституция е първият посткомунистически закон и в този смисъл тя е акт на национална суверенна воля. По думите му през следващите периоди от време е имало по-груби интервенции от страна на кръгове от международната общност при създаването на националните конституции на "новите демокрации".

България прие своята преди бурята, преди създаването на Венецианската комисия за демокрация чрез право. В този смисъл, нашата Конституция отрази най-добрите традиции в родната история - мечтата за развит парламентаризъм, за която са се борили най-светлите умове в политическия живот в продължение на близо половин век, заедно с това отразява редица от най-новите постижения на европейския конституционализъм и наука, е мнението на проф. Близнашки.

На въпроса дали е била готова правната мисъл за приемането на новата Конституция в началото на 90-те години на миналия век, професорът дава еднозначен отговор - за такава стъпка никога няма пълна готовност. За него е важно, че е имало експерти, които са били наясно с тази исторически преломна задача, били са на висотата и са се справили, при това по много сполучлив начин.

През 1991 година бяха положени основите на националната държавност

Малцина си дават сметка, че през 1991 година бяха положени основите на националната държавност и то бяха закрепени по категоричен начин, смята проф. Близнашки. Според него в наши дни би било много трудно например да се прокара идеята за официален език на държавата. А в Конституцията е записано, че официалният език на Републиката е българският, нищо че има различни екстремни групи, които се опитват да поставят под въпрос тази теза, дава пример ученият. Дава пример с желанията турският език да се използва в предизборни кампании, което е в разрез с установените традиции и поради тази причина всички политически публични изяви трябва да са на официалния език, за да знаят всички за какво става дума и да не се създава излишно напрежение в обществото.

Когато се правят предложения за промени в Конституцията, трябва да си даваме сметка, че нямаме право на безотговорни импровизации, казва проф. Близнашки. В противен случай ще се стигне до разрушаване не само на онези елементи на социална държавност, които понякога се подлагат на критика, но ще бъдат разбити основите на нашата национална държавност, смята експертът. И допълва, че не трябва да се допускат никакви експерименти, ако сме отговорни и имаме задълбочено разбиране за висшите национални интереси.

Като лош пример професорът дава разсъжденията в публичното пространство защо българската Конституция налага забрана за създаване на автономни образувания - т.е. изключва идеята за федерализация. Неговият отговор на този въпрос е, че е достатъчно само да се погледне картата на Европа, за да стане ясно, че нашата страна, която е в периферията и има сложна история, не трябва да си отваря фланговете за атаки от агресивни сили.

За фините настройки на Конституцията не е необходимо Велико народно събрание

По думите му у нас вече има натрупан опит - парламентаризмът се развива, но много неща остават такива, каквито са били въведени в самото начало. Не се получи естествена еволюция, като че ли в парламента влизат персонажи с все по-ниско качество, като че ли големите имена бяха в началото, а впоследствие равнището спада, казва проф. Близнашки.

Според него в самата Конституция могат да бъдат внесени подобрения, но, за съжаление, разговорът обикновено избива в друга посока. Напънът най-често е за президентска република - т.е. исконният повик за силната ръка, която да не си играе на демокрация, а да въведе ред в страната, а това е много опасно, посочва ученият. Той допълва, че българите вече сме създали демократична традиция - 28 години след приемането на Конституцията, и трябва да се гордеем с това, а не да оставяме да ни отнесе вълната на един или друг авторитарен експеримент.

За фините настройки на Конституцията не е необходимо Велико народно събрание /ВНС/, смята проф. Близнашки. За него ВНС всъщност е много важна гаранция, когато става дума за желания да се посегне на националната идентичност. Всички, които повдигат въпроса за ВНС, всъщност имат предвид, че биха искали България да се промени като форма на държавно управление, казва юристът. И допълва, че за тях най-важният въпрос е как от парламентарна да станем президентска република, властта да се концентрира в едно лице или малка група лица, да се премине към един авторитарен стил на управление?! В този смисъл ВНС е гаранция срещу подобни експерименти, посочва проф. Близнашки.

Той припомня, че ВНС е част от нашата история и, ако се погледне назад във времето, не други, а представителите на по-старата генерация големи юристи от старите буржоазни фамилии на страната са настоявали да се запази институцията ВНС. Това е гаранция, че няма да се посегне с лека ръка на конституционната идентичност, казва правистът. За него в началото на 90-те години всъщност са работили цяла генерация мъдреци, разбиращи добре манталитета на българските политици, и именно те са настояли да се запази ВНС, за да не се посяга лесно на Конституцията.

На възможността много въпроси да се решават чрез референдуми, проф. Близнашки не гледа съвсем положително. Според него този тип допитвания до народа е средство на т. нар. радикална демокрация и е риск да се отива от една крайност в друга. Това е действителна опасност и по тази причина съвременната демокрация е конституционна, предвидени са редици гаранции да не може да се посяга на конституционната идентичност, правата и свободите на гражданите, е позицията на юриста.

За професора проблемът около субсидирането на партиите може да има много тежки и разрушителни последици за политическия плурализъм в страната. Според него, когато се говори за такива големи принципни въпроси, трябва да има консенсус между основните политически сили. Крайният резултат е лош за всички. Но Конституцията не е виновна, посочва проф. Близнашки и уточнява, че вината е във внушенията към обществото и изграждането на погрешни нагласи.

Доктрината "конституционна идентичност"

За все по-широко използваното понятие "конституционна идентичност" проф. Близнашки обяснява, че това е много важна доктрина, която подчертава, че Конституцията има ядро от ценности и принципи, което е с фундаментално значение, и редица други въпроси, които са с периферен характер. Всъщност, важното е, когато се предприемат някакви конституционни ревизии и реформи, да се запазва ядрото, а промените да са насочени към усъвършенстване на прилагането на Конституцията, допълва правистът.

Професорът обяснява, че тази доктрина става особено актуална през последните 10-15 години, тъй като на нея започва да се позовава Федералният конституционен съд на Германия. Иначе казано, това е разбирането, че европейските институции не могат да законодателстват по въпроси, които засягат конституционната идентичност, което е квинтесенцията на националния суверенитет, посочва проф. Близнашки. По думите му тази доктрина се е превърнала в опора за отстояване на националната идентичност, на суверенитета на държавите-членки на ЕС, тя е в противовес на тенденцията, продиктувана най-вече от работата на Европейския съд, да се либерализира режимът, да се вземат решения, които засягат същностните елементи на националната държавност.

Неслучайно покойният президент на Германия Роман Херцог преди време издигна лозунга "Спрете Европейския съд", защото интеграцията вървеше главно по тази линия, посочва проф. Близнашки. И уточнява, че тази практика нещата да се тласкат, без да се обясняват на обществото, доведе до реакцията, която се наблюдава напоследък - възраждането на национализма. Според него това е и причината да има нов Европейски парламент, за който никой не е сигурен накъде ще тръгне със силното националистическо присъствие, с групи, които отстояват собствените си национални интереси, без да се съобразяват с общото благо на ЕС като цяло.

Въпросът защо в преамбюла на българската Конституция липсва "Ние, народът" го кара да се усмихне. Посочва, че тази фразеология е въпрос на идеология. Американската Конституция борави с този израз, но истината е, че когато тя е приемана, под "народ" се е разбирало нещо много по-ограничено в сравнение с мощното разгръщане и разширяване правата и свободите на гражданите, които ще се извършат през следващите няколко века, казва проф. Близнашки. И допълва, че общата формула "Ние, народът" в крайна сметка не означава, че Конституцията на САЩ е създадена от самия народ.

Въпросът за човешкото достойнство е централна тема на нашия конституционализъм

Въпросът за човешкото достойнство е централна тема на нашия конституционализъм, посочва проф. Близнашки. Разказва, че след края на Втората световна война на преден план се извежда не индивидуалната свобода, каквато е традицията на либералната демокрация, а темата за човешкото достойнство. Иначе казано, достойнството е нещо повече в сравнение със свободата - не е достатъчно да бъдем свободни, трябва да имаме и условията за нормално човешко съществуване, обяснява ученият. А човешкото достойнство е основанието за всички човешки права. Формулата за човешкото достойнство е в чл. 4 на Конституцията, но големият въпрос е какво се разбира под този термин, казва проф. Близнашки.

Ученият посочва, че у нас нещата някак са завили в сравнение с Германия например. Не може да има активна социална политика, където е въведен плосък данък, защото чрез него се освобождават богатите и свръхбогатите от отговорност пред обществото, посочва проф. Близнашки.

Според него големият проблем е, че у нас са оставени нерешени много, много въпроси, а всички се хващат за Конституцията. Напоследък и Съюзът на съдиите въведе темата за прякото действие на Конституцията, как съдилищата да я прилагат и стана така, че съдии, които не са наясно въобще с тези сложни проблеми, тръгнаха да се занимават с тях, посочва проф. Близнашки.

За него въпросът е, че в страната ни отсъстват редица базисни закони, които регулират основните сфери на обществения живот. Не може с Конституцията да свършиш онова, което липсва - не може например да се компенсира отсъствието на Граждански кодекс, казва проф. Близнашки. Той допълва, че България е една от малкото европейски държави, които нямат съвременен Граждански кодекс.

По същия начин стоят нещата и с Наказателния кодекс, казва още проф. Близнашки и уточнява, че караме по постановки от отдавна отминали епохи. Неслучайно нашето законодателство е като швейцарско сирене - изменения и допълнения следват едни след други, особено в областта на наказателното право, посочва експертът. И отбелязва, че се изисква огромна законодателна работа, а не всеки да се занимава с Конституцията. Той допълва, че всъщност като конституционалист няма нищо против, защото се повишава правната култура на населението и хората научават нови и нови неща.

В нашата конституционна система са вградени елементи на стабилност

На европейския континент има само две президентски републики - Русия и Турция, държави с имперско наследство, припомня проф. Близнашки. Подобно устройство, но с девиации, има и във Франция - полупрезидентска република. Да, властта е концентрирана в една фигура, поне за определен период от време, само че, когато хората излязат на улицата, цялата държава започва да се тресе, казва проф. Близнашки. И прави паралел, че в нашата конституционна система са вградени елементи на стабилност - правителствата идват и си отиват, но президентът е факторът, който осигурява приемственост и постоянство в политиката.

Разделението на властите е твърде сложна концепция, предполага богата политическа традиция и развита политическа култура, допълва експертът. Според него, за жалост, тук в периферията на Европа, авторитаризмът е водещото начало - стремежът, който и да дойде на власт да я обсеби цялата. Хората, които се занимават с политика, трябва да знаят, че е нужно да си мерят думите, защото в политиката думите произвеждат делата, и не е необходимо да се създава напрежение. По-добре е между институциите да има смислен диалог, вместо непрекъснати скандали, казва проф. Близнашки.

Българската Конституция не е морално остаряла, категоричен е юристът. Според него тя трябва да се надгражда, без да се залита към никакви авторитарни експерименти. Всъщност, разговорът за Конституцията е вечен, важното е да вървим напред, а не да се връщаме непрекъснато назад, както правим през последните десетилетия - зачетохме се твърде много в страниците на историята, вместо да пишем новата история на страната, обобщава проф. Близнашки.

Novini.bg
742 4

Свързани новини

Коментари 4

Добави коментар

2019.07.10 | 09:10

4

ЧЕРВЕН БОКЛУК

2019.07.10 | 08:55

3

Недейте показва и недейте иска акъл от един предател псевдо демократ ,подлог и лизач за лични интереси .Задължително нова конституция и нова форма на управление на държавата .Президентска държава .Да се знае кой носи отговорност.Сега никой пред никого и за нищо не отговаря .

Оцелял от ГЕРБ-аджиския произвол българин

2019.07.10 | 08:36

2

Ашколсум Машаллах Иншаллах Хезболлах Аллах Акбар Професоре, аркадаъм, достум вие от ДПС-ДОСТ сте умни само умни предложения давате Еваллах

Оцелял от грабежа СДС-арски българин

2019.07.10 | 07:35

1

И тази заран не прочетох тук:"Днес в агония почина ДрагалЪвския гърбат @й дук!"

Добави коментар

Водещи новини